I Międzynarodowa Konferencja „Zero Waste Technologies"

Na Politechnice Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich odbędzie się I Międzynarodowa Konferencja „Zero Waste Technologies". Konferencję zaplanowano w dniach 9-10 czerwca 2022 r. w formie hybrydowej: on-line oraz stacjonarnie w kampusie Politechniki Bydgoskiej (al. Prof. S. Kaliskiego 7, Bydgoszcz). Uczestnicy będą obradować w języku angielskim.

Celem wydarzenia jest stworzenie płaszczyzny pozwalającej na wymianę wiedzy oraz doświadczeń naukowców z różnych dziedzin, których łączy temat technologii bezodpadowych.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, jednakże podczas rejestracji należy wskazać jedną z sesji, do której kwalifikuje się tematyka badań:

 • gospodarka obiegu zamkniętego;
 • zrównoważona technologia produkcji zwierzęcej;
 •  nowoczesne metody przetwarzania odpadów;
 • odpady jako surowiec energetyczny; zagospodarowanie odpadowej biomasy;
 • technologie czyste, małoodpadowe i bezodpadowe;
 • projektowanie zrównoważone;
 • zagospodarowanie odpadów/produktów ubocznych z przemysłu;
 • inteligentne rozwiązania wspomagające technologie bezodpadowe;
 • innowacyjne rozwiązania energetyczne w technologiach bezodpadowych;
 • zarządzanie innowacyjnym projektem w obszarze technologii bezodpadowych.

W ramach konferencji przewidziana jest możliwość prezentacji wyników w formie referatu bądź posteru. Uczestnicy konferencji będą zobligowani do wcześniejszego przesłania abstraktów w języku angielskim, które zostaną opublikowane w postaci książki abstraktów. Ponadto uczestnicy konferencji będą mieli możliwość opublikowania prezentowanych badań w formie rozdziału w monografii lub artykułu w czasopiśmie "Sustainability" - specjalne wydanie "Zero Waste Technologies".

Terminy obligatoryjne:

 1. Termin przesyłania zgłoszeń i abstraktów: do 18.05.2022 r.
 2. Termin płatności: do 27.05.2022 r.

Opłaty konferencyjne:

-          Wygłoszenie referatu - 230 €

-          Zaprezentowanie posteru -190€

-         Zaprezentowanie posteru przez młodego naukowca (doktorant/student) - 150€ Pytania związane z konferencją prosimy kierować na adres e-mail: 0waste@pbs.edu.pl

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem chęci uczestnictwa w Konferencji oraz akceptacją regulaminu. Istnieje możliwość wyłącznie czynnego uczestnictwa w konferencji.

Szczegóły na stronie: https://pbs.edu.pl/pl/nauka-i-badania/konferencie/zero-waste-technologies

w kategorii