Międzynarodowa konferencja slawistyczna

Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej UWM zaprasza na międzynarodową konferencję slawistyczną „Polsko-wschodniosłowiańskie kontakty językowe, literackie i kulturowe”.

Konferencja odbędzie się w dniach 27-28 czerwca w budynku Centrum Nauk Humanistycznych (ul. K. Obitza). Współorganizatorem jest  Studenckie Koło Slawistyczne.