„Między Słowami – Między Światami”. Konferencja nie tylko tłumaczy

Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej zaprasza w dniach 23-24 kwietnia na międzynarodową konferencję Między Słowami – Między Światami.

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod hasłem Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii kontynuuje cykl spotkań poświęconych wieloaspektowym zagadnieniom z zakresu teorii i praktyki przekładu.

Z założenia ma interdyscyplinarny charakter. Organizatorzy zapraszają do dyskusji nie tylko tłumaczy i lingwistów, ale także literaturoznawców, kulturoznawców, a także reprezentantów innych dyscyplin humanistycznych. Przedmiotem refleksji staną się szeroko rozumiane problemy z zakresu komunikacji międzykulturowej w sytuacjach przekładu.