Michelin włącza się w kształcenie dualne na UWM

podpisanie umów z firmami Michelin i ŻARNA
Kolejne firmy włączają się w system kształcenia dualnego wspólnie z UWM. Władze uczelni podpisały stosowne umowy z Michelin Polska S.A, potentatem na rynku produkcji opon oraz Zakładem Handlowo-Usługowym ZYGMUNT ŻARNA, firmą z branży mechanicznej (6.06.).

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski jest pierwszym polskim uniwersytetem typu klasycznego, który włącza do oferty dydaktycznej model kształcenia dualnego. Od najbliższego roku akademickiego ten system, zakładający kształcenie na uczelni oraz bezpośrednio w firmie, z dużym udziałem płatnych praktyk zawodowych ruszy na Wydziale Nauki o Żywności. Od roku akademickiego 2018/2019 UWM rozpocznie kształcenie specjalistów we współpracy z największym pracodawcą w naszym regionie - Michelin Polska S.A oraz Zakładem Handlowo-Usługowym ZYGMUNT ŻARNA, prężnie rozwijającą się firmą z branży mechanicznej. Przedstawiciele obu firm podpisali umowy o współpracy z władzami Uniwersytetu. Specjalistów dla tych firm będą kształcić Wydział Nauk Technicznych oraz Wydział Nauk Ekonomicznych.

- Zadaniem szkolnictwa wyższego jest dynamiczne powiązanie kształcenia z rozwojem gospodarczo-społecznym. Dotyczy to zwłaszcza kształcenia na potrzeby firm. Podpisujemy dziś umowę z kolejnymi firmami dotyczącymi takiej współpracy. Edukacja studentów będzie odbywać się częściowo w firmach, prace dyplomowe będą zawierać rozwiązania do wykorzystania w praktyce. Chcemy być przykładem dobrego powiązania z gospodarką, a także wzorem w tego typu działaniach dla innych polskich klasycznych uniwersytetów – podkreśla rektor prof. Ryszard Górecki.

Piotr Konopka, dyrektor ds. personalnych Regionu Europy Centralnej Michelin Polska S.A. zwraca uwagę na wspólne korzyści dla firmy i uczelni wynikające z tego typu kształcenia.

- To pierwszy krok w połączeniu biznesu i nauczania. Korzyści są obopólne. My będziemy mieć absolwentów przygotowanych niemal od razu do podjęcia pracy, natomiast studenci dostaną wiedzę praktyczną. Zadania, które będą realizować, to rzeczywiste projekty biznesowe przygotowane przez naszych specjalistów do wykonania na rynku międzynarodowym – mówi Piotr Konopka.

Na pierwszym roku studiów realizowanych przez Wydział Nauk Technicznych, Wydział Nauk Ekonomicznych i firmę Michelin przygotowano 10 miejsc, po 5 na każdym wydziale. Firma zapewni także każdemu studentowi tutora opiekuna. Absolwenci ukończą studia z dyplomem inżyniera. Michelin ufunduje również każdemu studentowi stypendium w wysokości 800 zł miesięcznie.

Marcin Cudakiewicz, dyrektor operacyjny firmy ZYGMUNT ŻARNA, także podkreśla, że liczy, iż jego firma pozyska specjalistów wykształconych zgodnie z profilem jej działalności.

- Potrzebujemy elektroników, inżynierów procesów, konstruktorów, technologów. Miejsca pracy będą dla nich zagwarantowane. Chcemy, aby najlepsi studenci chcieli studiować na Uniwersytecie, a my im zapewnimy miejsca pracy - dodaje.

Zakład Handlowo-Usługowy ZYGMUNT ŻARNA również chce przyjąć na I rok studiów w trybie kształcenia dualnego 5 osób.

Zgodnie z założeniami władz uczelni, kształcenie dualne to propozycja dla najlepszych studentów. Prof. Jerzy Przyborowski, prorektor ds. kształcenia i studentów, koordynujący na Uniwersytecie kształcenie dualne, twierdzi, że warto ubiegać się o miejsce na studiach w takim systemie.

- Kształcenie dualne opiera się na bardzo dużym udziale firm w procesie edukacji; dotyczy to nie tylko praktyk zawodowych ale także prowadzenia przedmiotów kierunkowych i specjalnościowych przez praktyków z firmy. To są studia elitarne, warto się o nie ubiegać ze względu na profity. Po pierwsze gwarancja pracy, szybki awans zawodowy, a dodatkowo studenci mają możliwość uzyskania wsparcia finansowego ze strony firm, np. w postaci stypendiów. Zatem zdecydowanie warto. Ja widzę tylko plusy - przekonuje prof. J. Przyborowski.

Prof. Andrzej Lipiński, dziekan Wydziału Nauk Technicznych upatruje w uruchomieniu kształcenia dualnego szansy na dobrą promocję swego wydziału.

- Firma Michelin to światowy koncern i odbywanie tam praktyk przez naszych studentów nobilituje nasz wydział - podkreśla.

W kształcenie dualne włącza się także Wydział Nauk Ekonomicznych. Uruchomi je na kierunku inżynieria i zarządzanie produkcją prowadzonym wspólnie z Wydziałem Nauk Technicznych ale, jak informuje dziekan prof. Roman Kisiel władze wydziału planują również rozpocząć kształcenie dualne ekonomistów wspólnie z bankami.

- Chcemy prowadzić takie kształcenie w języku angielskim, aby wzmocnić pozycję naszych absolwentów na rynku międzynarodowym. Kilka banków już zwróciło się do nas z taką propozycją - informuje prof. R. Kisiel.

W podpisaniu umów uczestniczyli rektor prof. Ryszard Górecki, prof. Jerzy Przyborowski, prorektor ds. kształcenia i studentów oraz Jarosław Michalak – prezes Zarządu Michelin Polska S.A. z siedzibą w Olsztynie,  Piotr Konopka – dyrektor ds. personalnych Regionu Europy Centralnej Michelin Polska S.A. z siedzibą w Olsztynie,   Zygmunt Żarna – właściciel Zakładu Handlowo-Usługowego ZYGMUNT ŻARNA,  Marcin Cudakiewicz – dyrektor operacyjny Zakładu Handlowo-Usługowego ZYGMUNT ŻARNA. W spotkaniu wzięli udział także dziekani wydziałów, które  poprowadzą kształcenie dualne: prof. dr hab. Roman Kisiel – dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych, dr hab. inż. Adam Lipiński, prof. UWM – dziekan Wydziału Nauk Technicznych oraz prof. dr hab. inż. Bogusław Staniewski – pełnomocnik rektora ds. współpracy z otoczeniem gospodarczym.

mah

w kategorii