Medycyna z Kortowa w pierwszej trójce

zajęcia na kierunku lekarskim
Absolwenci kierunku lekarskiego UWM na Lekarskim Egzaminie Końcowym zajęli 3. miejsce w Polsce wśród studentów zdających po raz pierwszy.

Dobra passa absolwentów Wydziału Nauk Medycznych UWM trwa. Po raz kolejny wszyscy absolwenci olsztyńskiej medycyny, którzy po raz pierwszy przystąpili do Lekarskiego Egzaminu Końcowego zdali. Pozostałym uczelniom się to nie udało. Do egzaminu z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego przystąpiło 45 absolwentów. Warto też podkreślić, że najniższy wynik olsztyńskiego absolwenta z egzaminu wynosił 112 pkt. Jest to znacząco wyższy wynik od wyników absolwentów pozostałych uczelni. Przed UWM w rankingu znalazły się Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (1. miejsce) oraz Uniwersytet Medyczny w Łodzi (2. miejsce).

- Po raz kolejny potwierdzamy naszą wysoka pozycję w rankingu wszystkich wydziałów lekarskich w Polsce. Dwa lata temu zajęliśmy pierwsze miejsce, w ubiegłym roku czwarte, a teraz trzecie. Będziemy się starali utrzymać tak wysoki poziom – mówi prof. Andrzej Rynkiewicz, dziekan Wydziału Lekarskiego UWM.

Dynamiczny rozwój Wydziału Nauk Medycznych i wysokie osiągnięcia absolwentów to zasługa inicjatorów powstania wydziału: prof. Ryszarda Góreckiego, rektora UWM oraz prof. Wojciecha Maksymowicza, prorektora ds. Collegium Medicum. To oni zabiegali, aby w Olsztynie utworzyć medycynę.

- Rozmawiałem podczas oficjalnego otwarcia Centrum Symulacji Medycznych z ministrem zdrowia Konstantym Radziwiłłem oraz marszałkiem Senatu RP Stanisławem Karczewskim. Obaj przyznali, że mieli wątpliwości, czy jest sens uruchamiać medycynę w Olsztynie. Teraz są zdania, że to była świetna decyzja. Proszę zwrócić uwagę, że na świecie najlepsze ośrodki akademickie kształcące lekarzy znajdują się właśnie w mniejszych miejscowościach – podkreśla dziekan. – Na pewno będziemy się starać, żeby zapewnić naszym studentom jeszcze lepsze warunki do studiowania. Cały czas zabiegamy o utworzenie nowoczesnego szpitala, który służyłby wszystkim mieszkańcom w naszym regionie – dodaje prof. Rynkiewicz.

Na naszych absolwentów czekają jeszcze staże i wybór specjalizacji, ale tak dobrze zdany egzamin otwiera przed nimi wiele możliwości.

syla

Wydział Nauk Medycznych został utworzony 17 lipca 2007 roku. W pierwszym roku prowadził tylko kierunek pielęgniarstwo (wcześniej realizowane na Wydziale Biologii). Kierunek lekarski ruszył w październiku 2008 r. Dwa lata później wydział na kierunku lekarskim uruchomił studia anglojęzyczne. W 2011 r. Centralna Komisja do spraw Tytułów i Stopni Naukowych przyznała Wydziałowi uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk medycznych, a w 2016 r. - uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego.

Od bieżącego roku akademickiego na UWM działa Collegium Medicum. Tworzą je dwa wydziały powstałe z przekształcenia WNM – Wydział Lekarski z kierunkiem lekarskim i Wydział Nauk o Zdrowiu z kierunkami pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne i dietetyka. Na Wydziale Nauk o Zdrowiu studiuje 640 studentów i zatrudnionych jest 91 osób, w tym 10 profesorów. Na Wydziale Lekarskim studiuje 443 studentów na formacji polskiej i 228 na formacji anglojęzycznej. Pracuje 236 osób w tym 37 profesorów i samodzielnych pracowników naukowych.

W czerwcu 2009 r. w strukturze wydziału znalazł się Uniwersytecki Szpital Kliniczny. Powstał z przekazanego uniwersytetowi byłego szpitala wojskowego. Od tamtej pory szpital przechodzi nieustanną modernizację i rozbudowę, a wokół niego powstaje kampus medyczny. Jego częścią jest m.in. Centrum Medycyny Eksperymentalnej i Centrum Symulacji Medycznych. Stale powiększaną i modernizowaną bazę dydaktyczną Collegium Medicum wzbogacają i uzupełniają kliniki i oddziały w olsztyńskich szpitalach.