Dr Mariola Grzybowska-Brzezińska jedną z kobiet sukcesu Warmii i Mazur 2018

Dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska z Katedry Analizy Rynku i Marketingu WNE, prodziekan ds. toku studiów znalazła się w gronie laureatów plebiscytu Kobieta Sukcesu Warmii i Mazur 2018.

Dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska - kobieta naukowiec, ale również ważna postać we władzach Wydziału Nauk Ekonomicznych. Jej sukces to łączenie teorii z praktyką. Chętnie współpracuje z przedsiębiorcami, angażuje się w scalanie światów nauki i biznesu, wierzy w użyteczną stronę nauki. Cenią ją zarówno środowiska naukowe, jak i biznesowe oraz obdarzają sympatią studenci.
W swojej pracy naukowej zajmuje się problematyką zachowań konsumenta, a także różnymi aspektami funkcjonowania rynku żywnościowego. Jest autorką lub współautorką ponad stu trzydziestu oryginalnych publikacji naukowych. Odbyła kilka staży naukowych na uniwersytetach m.in. w Niemczech, Hiszpanii, Słowacji, Ukrainie. Uczestniczka wielu programów finansowanych ze środków krajowych i międzynarodowych, w których brała udzial w roli wykładowcy, konsultanta i opiekuna naukowego. Kierownik studiów podyplomowych. Menedżer Jakości, pełni funkcję kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Jej działalność popularyzatorska obejmuje również współpracę z samorządem i jednostkami otoczenia biznesu.

Uhonorowanie "Złotej Dziesiątki" laureatek wyłonionych przez kapitułę w tegorocznych Wyborach nastąpi podczas XX Gali Kobiet Sukcesu Warmii i Mazur 7 marca w Olsztynie.

bmip

w kategorii