Mamy Diamentowy Grant!

Arkadiusz Zakrzewski, zdobywca Diamentowego Grantu
Pierwszy Diamentowy Grant przyznany studentowi naszej uczelni zdobył Arkadiusz Zakrzewski, absolwent Wydziału Nauki o Żywności UWM.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygnął kolejny, już siódmy konkurs w  programie Diamentowy Grant. W gronie tegorocznych 80 laureatów znalazł się Arkadiusz Zakrzewski, absolwent Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Był pierwszym studentem naszej uczelni, który zdobył to prestiżowe wyróżnienie. Na realizację swego tematu badawczego otrzyma 220 tys. zł.

Diamentowy Grant to program ministra nauki i szkolnictwa wyższego prowadzony od 2012 r. i skierowany do najzdolniejszych absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich oraz studentów po ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich. Komisja konkursowa wybiera co roku łącznie nie więcej niż 100 osób, których projekty badawcze uzyskały najwięcej punktów.

Arkadiusz Zakrzewski ukończył studia inżynierskie na kierunku gastronomia i sztuka kulinarna a następnie studia magisterskie na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka na Wydziale Nauki o Żywności. Diamentowy Grant zdobył na badania pozwalające określić, czy i jak często bakterie wielooporne różnych rodzajów występują w mięsie łososia norweskiego i pstrąga tęczowego, pochodzących z polskich hodowli ryb oraz w świeżych, surowych krewetkach również coraz częściej kupowanych. Badania pozwolą także określić, czy są to bakterie odporne na antybiotyki. Poprzez wiele lat naukowcy sądzili, że problem antybiotykooporności dotyczy tylko szpitali. Tymczasem okazuje się, że nadmierne stosowanie antybiotyków w hodowli zwierząt i uprawie roślin spowodowało ich przeniknięcie i rozpowszechnienie w środowisku – w wodzie, w glebie. W konsekwencji w żywności mogą pojawić się drobnoustroje odporne na antybiotyki.

- Pomysł narodził się już dawniej, zdecydowałem się połączyć tematy swoich badań ze studiów inżynierskich i magisterskich. Na pewno wpływ też miała moja praca w studenckim kole naukowym mikrobiologów. Bardzo trudno było przygotować aplikację i jestem wdzięczny za pomoc i wsparcie dr hab. inż. Annie Zadernowskiej i dr inż. Wioletcie Chajęckiej Wierzchowskiej z Katedry Mikrobiologii Przemysłowej i Żywności - mówi A. Zakrzewski.

Arkadiusz Zakrzewski rozpocznie swój 3-letni projekt badawczy od października w Katedrze Mikrobiologii Przemysłowej i Żywności WNoŻ pod okiem dr hab. inż. Anny Zadernowskiej, która jest jego opiekunem naukowym.

- Prestiżowy Diamentowy Grant student naszego Uniwersytetu zdobył po raz pierwszy. Tak komentuje to prof. Małgorzata Darewicz, dziekan Wydziału Nauki o Żywności: - Podstawowa trudność, przed którą stają nasi studenci ubiegający się o ten grant to brak publikacji naukowych, których byliby pierwszymi autorami, lub jedynymi autorami. Dotyczy to publikacji z tzw. listy B i A. I to jest podstawowa blokada. Z naszego wydziału i z naszego Uniwersytetu były już wcześniej składane projekty do Diamentowego Grantu. To były bardzo dobre pomysły, bardzo dobrze ocenione przez recenzentów, ale właśnie brak publikacji eliminował je.

W tym roku premier Jarosław Gowin przyznał ponad 16 mln zł na finansowanie projektów Diamentowego Grantu. W VII edycji wyłoniono 80 laureatów, których projekty uzyskały ocenę końcową nie mniejszą niż 80 pkt. Podczas badań będą mogli pobierać wynagrodzenie w wysokości do 2500 zł miesięcznie. W ciągu 7. edycji konkursu Diamentowy Grant zdobyło prawie 600 osób.

Projekt badawczy Arkadiusza Zakrzewskiego brzmi „Warunki stresowe podczas otrzymywania produktów sous-vide i ceviche z ryb i krewetek a możliwość przeżycia oraz odpowiedź komórkowa bakterii wieloopornych”.

mah