Luminarze Rosyjskiej Emigracji - konferencja

Zapraszamy na trzecią Międzynarodową Konferencję Naukową „Luminarze rosyjskiej emigracji".

Konferencja odbędzie się w dn. 23-24 października 2017 na Wydziale Humanistycznym UWM (K. Obitza 1).

„Luminarze rosyjskiej emigracji" to wielowymiarowy projekt realizowany w Instytucie Słowiańszczyzny Wschodniej Wydziału Humanistycznego UWM. Stanowi on szeroką platformę naukową, edukacyjną i międzykulturową. Podczas konferencji podejmowane są różnorodne działania, mające na celu wniesienie istotnego wkładu we współczesne badania emigrantologiczne oraz popularyzowanie wiedzy z zakresu historii emigracji rosyjskiej w Polsce.

Międzynarodowe konferencje naukowe – stwarzają płaszczyznę interdyscyplinarnego dyskursu naukowego oraz wymiany poglądów polskich i zagranicznych specjalistów zajmujących się emigracją rosyjską.

Seria wydawnicza „Luminarze Rosyjskiej Emigracji" – prezentuje wybitne sylwetki emigrantów rosyjskich.

 

Dotychczas ukazały się następujące tomy:

Borys Popławski, Automatyczne wiersze, tłum. G. Ojcewicz, (2009);

Iwan Bunin, Wciąż smutno wierzę w swoje szczęście..., red. I.A. Ndiaye, G. Ojcewicz (2013);

Iwan Bunin, Człowiek, pisarz, tłumacz... w ujęciu współczesnej buninologii, red. red. I.A. NDiaye,

B. Kozak, T. Marczenko (2015);

Matka Maria, Nie ma życia bez cierpienia..., red. I.A. Ndiaye, G. Ojcewicz (2015);

Matka Maria, Chcę wejść we wszystkie niepokoje ziemi..., red. I.A. Ndiaye, G. Ojcewicz (2015);

Matka Maria, Kocham rozpalony grzechem świat..., red. I.A. Ndiaye, G. Ojcewicz (2015);

Pisarki Rosyjskiej Zagranicy – w literaturze, kulturze i korespondencji, red. I.A. NDiaye, B. Kozak (2016)

 

Projekty edukacyjne (wystawy, prelekcje, tłumaczenia, spektakle) – realizowane we współpracy ze Studenckim Kołem Przekładu, działającym w Instytucie Słowiańszczyzny Wschodniej Wydziału Humanistycznego UWM, mają na celu zapoznanie studentów z dziedzictwem pierwszej fali emigracji rosyjskiej w Polsce oraz przywracanie pamięci o stosunkach polsko-rosyjskich okresu międzywojennego. Obecnie realizowany jest projekt pocztówkowy „Warszawskie adresy emigracji rosyjskiej".

Strona wydarzenia

w kategorii