Letnia Szkoła KNOW na UWM

Na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UWM trwała letnia szkoła konsorcjum naukowego KNOW. W tygodniowych zajęciach uczestniczyła grupa ponad 40 młodych naukowców – słuchaczy zintegrowanej szkoły doktorantów.

Ponad 40-osobowa grupa młodych naukowców reprezentuje pięć ośrodków naukowych z kraju, tworzących konsorcjum naukowe KNOW. Do Kortowa przyjechali, aby uczestniczyć w wykładach i ćwiczeniach w trakcie tzw. letniej szkoły prowadzonej przez konsorcjum. Zajęcia odbywały się na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UWM, który jest jednym z członków konsorcjum. Młodzi naukowcy uczestniczyli m.in. w seminarium poświęconemu nauce pisania prac naukowych oraz wysłuchali cyklu wykładów poprowadzonych przez naukowców z Japonii, Niemiec, Anglii, USA, Portugalii, Hiszpanii. Zajęcia, które trwały od 11 do 15 września, zakończyła sesja posterowa, na której młodzi naukowcy podzielili się wynikami swoich prac.

Letnia szkoła KNOW to jeden z elementów zintegrowanej szkoły doktoranckiej prowadzonej przez konsorcjum. Zajęcia trwają tu nie 4 lata – jak w przypadku standardowych studiów doktoranckich - ale 3 lata. Program studiów jest zintensyfikowany; młodzi naukowcy mają mniej zajęć dydaktycznych aby mogli skupić się na swej pracy badawczej. Podczas studiów mogą otrzymać stypendium w wysokości 2 500 zł miesięcznie oraz odbyć zagraniczny staż naukowy.

Koordynatorem letniej szkoły KNOW prowadzonej na UWM jest prof. Andrzej Rychlik z Katedry Diagnostyki Klinicznej WMW. Jak podkreśla, jednym z celów zajęć jest pomoc doktorantom w nawiązaniu kontaktów z naukowcami z różnych ośrodków badawczych. Ma w tym pomóc m.in. zaproszenie do prowadzenia wykładów naukowców z zagranicy.

- Tematyka jest różna ale generalnie obejmuje zagadnienia biotechnologii rozrodu i zwiększenia działań projakościowych w produkcji żywności – informuje prof. A. Rychlik.

W zajęciach letniej szkoły KNOW brali udział Żaneta Listowska, doktorantka z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM oraz Paweł Mirosław, student studiów doktoranckich w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach. Oboje uczestniczą po raz drugi w zajęciach letniej szkoły KNOW.

- To okazja do spotkania się z kolegami z innych ośrodków badawczych, do wymiany poglądów. Wrażenia mamy bardzo pozytywne. Każdy z nas zajmuje się inną tematyką badawczą, być może to będzie okazja do przyszłej współpracy - mówią.

Wydział Medycyny Weterynaryjnej UWM jest członkiem Konsorcjum Naukowego „Zdrowe zwierzę – bezpieczna żywność”, które otrzymało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego  na lata 2015-2019. Główne cele badawcze konsorcjum dotyczą ochrony bioróżnorodności w zrównoważonej produkcji rolniczej oraz zapewnienia bezpieczeństwa żywności.

mah

w kategorii