Leśnictwo - studia z przyszłością

koło sygnalistów Artemis
Kierunek leśnictwo na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa UWM uzyskał Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” w VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”. To już drugi raz.

Co spowodowało, że leśnictwo, aż dwa razy dostało certyfikat?

W 2018 r. kierunek leśnictwo zmienił profil z ogólnoakademickiego na praktyczny. To pociągnęło za sobą wiele ważnych zmian.

- Niezwykle istotną kwestią są nowatorskie zajęcia terenowe. Ćwiczenia terenowe są skomasowane do formy „dnia terenowego” (raz w tygodniu). Są to wyjazdy lub wyjścia terenowe, w których zazwyczaj współuczestniczą praktycy i specjaliści od gospodarki leśnej. Na kierunku leśnictwo przerabiamy nowatorski program edukacyjny: pt. “Leśnictwo przez cały rok” (LCR), który zgodnie z naszą wiedzą jest jedynym takim w Polsce. Udział studentów w tych zajęciach jest nadprogramowy. Celem tego programu jest umożliwienie studentom raz w miesiącu zapoznania się z praktycznymi zagadnieniami gospodarki leśnej Nadleśnictwa Nowe Ramuki. Nasi studenci od pracowników nadleśnictwa dowiadują się jakie czynności prowadzą, z jakim efektem i na jakie trudności napotykają. Ponadto podczas studiów każdy student ma 24 tygodnie praktyki w wybranej jednostce, np.: administracji Lasów Państwowych, parku narodowym lub krajobrazowym, administracji samorządowej i państwowej bądź w firmie z branży leśnej – wyjawia specyfikę kierunku dr inż. Agnieszka Bęś, prodziekan ds. kształcenia.

W procesie kształcenia na leśnictwie zaangażowane są więc osoby o dużym doświadczeniu zawodowym i praktycznym, pracujące w instytucjach ściśle związanych z gospodarką leśną oraz przedstawiciele sektora prywatnego z branży leśno-drzewnej, ochrony przyrody i środowiska. Ich udział oznacza dostęp studentów do bogatej wiedzy teoretycznej, praktycznej i dostosowanie do warunków stawianych przez pracodawców. Podnosi to wartość absolwentów leśnictwa na rynku pracy.

Także tematy ich prac inżynierskich dotyczące zazwyczaj problemów gospodarczych nadleśnictw. Wyniki tych prac są zwykle przekazywane im do wykorzystania w praktyce.

Studenci leśnictwa mogą korzystać również z realizowanych aktualnie na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa projektów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Dzięki nim odbywają płatne staże w instytucjach, związanych z gospodarką leśną, warsztaty językowe, warsztaty i szkolenia, takie jak:ocena stanu zdrowotnego drzew, sposoby leczenia i zabezpieczania drzew, certyfikowanych kursach obsługi harwestera i forwardera; czy kursach geoinformatycznych. Ponadto mogą uczestniczyć w wyjazdach studyjnych i terenowych a nawet zagranicznych.

- Kierunek leśnictwo istnieje już 10 lat. W tym czasie doczekaliśmy się 493 absolwentów. Obecnie zaś studiuje 186 osób. Leśnik to już nie jest zawód męski. Mamy mniej więcej po połowie przedstawicieli obu płci. Oprócz wiedzy teoretycznej i praktycznej uświadamiamy naszym studentom, że mogą szukać pracy poza Lasami Państwowymi i z tego, co wiemy nie mają kłopotów z jej znalezieniem – zapewnia dr. hab. Jakub Borkowski, prof. UWM, kierownik Katedry Leśnictwa i Ekologii Lasu.

Kierunek leśnictwo daje absolwentom nie tylko przygotowanie zawodowe. Uczy też bogatej leśnej tradycji. Jego studenci - członkowie koła sygnalistów „Artemis”  (na zdj.) odnoszą sukcesy na konkursach sygnalistów.

Certyfikaty przyznaje Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego i Agencję PRC. Jego uroczyste wręczenie odbędzie się na początku kwietnia.

Certyfikaty „Studia z Przyszłością” w poprzednich edycjach konkursu otrzymały: gastronomia i sztuka kulinarna, inżynieria informacji, anglojęzyczna specjalność geodezja i geoinformatyka, administracja i cyfryzacja, analiza i kreowanie trendów, rolnictwo, architektura krajobrazu, ochrona środowiska (WRiL) oraz leśnictwo.

opr. lek

w kategorii