Leśnictwo - nowy kierunek na studiach magisterskich

studenci w lesie słuchają wykładowcy
Leśnictwo na studiach drugiego stopnia to kierunek, który pojawi się w ofercie Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa od nowego roku akademickiego 2022/23.

Kierunek leśnictwo na UWM na studiach inżynierskich istnieje już od roku 2011 r. Doczekał się już 512 absolwentów. Do tej pory jednak ci jego absolwenci, którzy pragnęli kontynuować studia magisterskie, musieli szukać ich poza Olsztynem, przeważnie w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Od nowego roku akademickiego już nie muszą. Wydział Rolnictwa i Leśnictwa UWM uruchamia studia II stopnia na leśnictwie. O powody rozszerzenia oferty pytamy przedstawiciela Wydziału.

- Na tych studiach chcemy nauczyć studentów nowoczesnego, wieloaspektowego podejścia do lasów – wyjaśnia dr hab. Jakub Borkowski, prof. UWM, kierownik Katedry Leśnictwa i Ekologii Lasu na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa UWM.

Dlatego są to studia przeznaczone wyłącznie dla absolwentów studiów inżynierskich leśnictwa. Nie można mówić o sprawach bardzo złożonych, nie mając dobrze opanowanych podstaw, a te zdobywają studenci na pierwszym stopniu. Na czym polega nowoczesne, wieloaspektowe podejście do lasów?

- Zamierzamy zwrócić większą uwagę naszych studentów m.in. na kwestię bioróżnorodności i następstwa zmian klimatycznych - wyjaśnia prof. Borkowski.

Pracownicy katedry we współpracy z leśnikami-praktykami opracowali więc program kształcenia, który wykładane przedmioty grupuje w trzech obszarach. Pierwszy to obszar społeczno-humanistyczny. Studenci będą się tu uczyć m.in. rozwiązywania konfliktów w zarządzaniu zasobami przyrodniczymi, prowadzenia dialogu społecznego, negocjacji, alternatywnego korzystania z zasobów leśnych.

- Na styku obszarów leśnych i zurbanizowanych powstaje coraz więcej problemów i konfliktów. Społeczeństwo chce korzystać z lasów rekreacyjnie, a zarządcy lasów - gospodarczo. Powstaje więc konflikt interesów i napięcia. Będziemy pokazywać studentom, jak je rozładowywać – wyjaśnia prof. Borkowski.

Drugi obszar dotyczy ekologii. Studenci nauczą się np. ekologicznego podejścia do zarządzania lasami, ekosystemowej ochrony lasów, trendów w ochronie przyrody, zarządzania populacjami zwierzyny. Trzeci obszar nauczania związany jest z techniką pozyskiwania drewna.

- Jesteśmy świadomi głębokich i szybkich zmian zachodzących w lasach. Mamy do czynienia z suszami, pożarami lasów, wielkimi szkodami wywołanymi przez wiatry. Do tej pory takie zjawiska leśnicy traktowali jako klęski żywiołowe. Musimy się z nimi oswoić, potraktować jako zjawiska normalne i nauczyć wykorzystywać je do wzmacniania bioróżnorodności. Dlatego przekazując wiedzę, zamierzamy posiłkować się nie tylko obserwacjami praktyków, ale także naukowców z całego świata - dodaje prof. Borkowski.

Dużą część zajęć studenci będą odbywać w terenie, czyli w lasach należących do regionalnych dyrekcji lasów państwowych w Olsztynie, Białymstoku, Gdańsku i Toruniu. Ci, którzy chcą więcej, będą mogli rozwijać zainteresowania w kołach naukowych działających na Wydziale.

Więcej o tym, czego uczą się studenci leśnictwa i co u nich słychać, dowiedzieć się można na profilu kierunku na Facebooku, który prowadzą przyszli leśnicy.

lek, fot. Facebook

w kategorii