Lekarze z całego świata spotkają się w Kortowie

podpisywanie listu intencyjnego
Za rok w Kortowie spotkamy polonijnych lekarzy z całego świata. List intencyjny w sprawie organizacji XI Kongresu Polonii Medycznej i IV Światowego Zjazdu Lekarzy Polskich został dziś podpisany na UWM.

Na początku czerwca 2023 r. w Olsztynie odbędzie się XI Kongres Polonii Medycznej połączony z IV Światowym Zjazdem Lekarzy Polskich. To bardzo duże wydarzenie. W każdym poprzednim kongresie uczestniczyło od 700 do 1000 osób z całego świata.

Pomysł organizacji kongresu w 2023 r. właśnie w Olsztynie nie jest sprawą przypadku. Wyszedł od Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej i stowarzyszenia „Wspólnota Polska” zajmującego się wspieraniem mniejszości polskiej na świecie. Pomysłodawcy zwrócili się z nim do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, a rektor UWM natychmiast zdecydował o zaangażowaniu się Uczelni w przygotowanie wydarzenia. 

- W roku 2023 przypada 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika, który był nie tylko wielkim astronomem, ale także uznanym lekarzem i którego imię nosi nasz Wydział Lekarski. Kopernik na Warmii spędził 40 najważniejszych lat życia. Tu napisał swe najważniejsze dzieła i tu we Fromborku został pochowany. Uniwersytet uczestniczy w obchodach 550. rocznicy jego urodzin i Kongres Polonii Medycznej i Światowy Zjazd Lekarzy Polskich znakomicie się w te obchody wpisują. Przyjedzie do nas z całego świata kilkaset osób, które niekoniecznie muszą wiedzieć, jak bardzo Kopernik był związany z Warmią i że tu jest jedyna autentyczna pamiątka po nim – wyjaśniał powody uczestnictwa UWM w organizacji kongresu prof. Jerzy Przyborowski - rektor UWM.

Na wielki walor promocyjny kongresu zwrócili też uwagę Gustaw Marek Brzezin - marszałek województwa, Artur Chojecki - wojewoda oraz Piotr Grzymowicz - prezydent Olsztyna, którzy byli obecni podczas podpisywania listu intencyjnego w sprawie organizacji kongresu.

Swoje podpisy na dokumencie złożyli prof. Jerzy Przyborowski - rektor UWM; Dariusz Bonisławski - prezes „Wspólnoty Polskiej”, dr Kornelia Król - prezes Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych z Chicago, główny organizator kongresu, oraz dr Anna Lella – prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie. Podczas spotkania w Kortowie zabrakło przedstawiciela Naczelnej Izby Lekarskiej, także zaangażowanej w przygotowanie kongresu. Organizację miał reprezentować prof. dr hab. med. Andrzeja Matyja.

Z Kongresem spore nadzieje wiążą, oczywiście, główni zainteresowani, czyli przedstawiciele środowiska medycznego. Prof. Sergiusz Nawrocki, prorektor UWM ds. Collegium Medicum zauważył, że po dwóch latach zamrożenia bezpośrednich spotkań i konferencji kongres będzie dobrą okazją do odnowienia starych kontaktów, nawiązania nowych, wymiany doświadczeń i podjęcia współpracy na różnych poziomach.

Sygnatariusze listu postanawiają podjąć współpracę w celu zorganizowania kongresu. Jego głównymi celami są: uczczenie 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika, zacieśnianie międzynarodowej współpracy naukowej lekarzy polskich i polonijnych, promowanie tworzenia programów edukacyjnych dla polskich lekarzy niezależnie od miejsca ich zamieszkania i pracy oraz ułatwianie kontaktu i współpracy pomiędzy studentami, początkującymi lekarzami oraz doświadczonymi specjalistami.

Przewodniczącą komitetu naukowego kongresu jest prof. Maria Siemionow - polska chirurg plastyczna, pracująca w USA. W 2008 r. przeprowadziła 4. na świecie i 1. w USA udaną operację przeszczepienia twarzy.

Poprzednie kongresy odbyły się w Częstochowie, Krakowie i Gdańsku.

- Trwają 3 dni. Każdy ma swą tematykę, np. bezpieczeństwo w medycynie, nowe technologie w medycynie. Każdego dnia odbywa się kilka sesji tematycznych, na których lekarze z dorobkiem naukowym prezentują swe osiągnięcia, a pozostali - np. lekarze praktycy - są ich słuchaczami. Oferujemy uczestnikom możliwość wymiany doświadczeń, czas na dyskusję, a poza tym staramy się, aby te wydarzenia były także atrakcyjne pod względem turystycznym - informuje dr Kornelia Król, ginekolog, która w USA mieszka i pracuje 35 lat.

Jaka będzie tematyka kongresu przyszłorocznego?

- Wezwania współczesnej medycyny. Na pewno będziemy dzielić się doświadczeniami naszych kolegów i koleżanek z Ukrainy, którzy w warunkach wojennych leczą ludzi, mając niekiedy bardzo ograniczone możliwości - dodaje Kornelia Król.

lek