Laury „Najlepszym z najlepszych” dla UWM

Wydział Medycyny Weterynaryjnej UWM oraz dr n. med. Tomasz Waśniewski z Wydziału Nauk Medycznych znaleźli się w gronie instytucji i osób wyróżnionych przez marszałka województwa Laurem „Najlepszym z najlepszych”.

Po raz 13. marszałek województwa uhonorował osoby, instytucje, przedsięwzięcia i firmy z naszego regionu, które szczególnie wyróżniły się w kraju i zagranicą, osiągnęły sukces stając się tym samym ambasadorami naszego regionu. Uroczysta gala odbyła się 31 marca w filharmonii olsztyńskiej. 21 statuetek wręczono w  kategoriach: edukacja; kultura i sztuka, muzyka; sztuka kulinarna; sport; przełamywanie barier; turystyka; innowacje i rozwój oraz specjalna kategoria Diamentowe Laury za ponadprzeciętne osiągnięcia i szczególne działania na rzecz ludzi i środowiska lokalnego.

Wydział Medycyny Weterynaryjnej UWM znalazł się w gronie 3 laureatów  w kategorii edukacja razem z Magdaleną Rudnicką, polonistą z Olsztynka oraz olsztyńskim Zespołem Placówek Edukacyjnych. Wydział Medycyny Weterynaryjnej UWM wszedł w skład Konsorcjum Naukowego „Zdrowe zwierzę – bezpieczna żywność”, które otrzymało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego na lata 2015-2019 w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. Krajowe Naukowe Ośrodki Wiodące to flagowe jednostki polskiej nauki, a olsztyńska weterynaria jest pierwszym wydziałem na uczelni, który znalazł się w konsorcjum o takim statusie. W XVI edycji Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy 2015” kierunek weterynaria zajął I miejsce. Wydział posiada, jako jedyna tego typu jednostka w kraju także akredytację europejską.

Dr n. med. Tomasz Waśniewski, adiunkt w Katedrze Ginekologii, Endokrynologii Ginekologicznej i Położnictwa na Wydziale Nauk Medycznych Laur "Najlepszym z najlepszych" otrzymał w kategorii przełamywanie barier. Dr n. med. Tomasz Waśniewski jest ordynatorem Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Oddziału Ginekologii Onkologicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie. 29 czerwca 2015 r. Tomasz Waśniewski odebrał wyróżnienie „Za krioprezerwację tkanki jajnika u pacjentek poddanych leczeniu onkologicznemu Oncofercility". To połączenie angielskich słów oznaczających „onkologię" i „płodność". Metoda krioprezerwacji jest jedyną szansą na naturalne zajście w ciążę dla kobiet poddanych chemioterapii lub radioterapii. Pierwsze dziecko dzięki tej metodzie urodziło się w 2004 r. we Francji. Zespół Tomasza Waśniewskiego jako pierwszy w Polsce w grudniu 2012 r. pobrał tkankę jajnika od pacjentki i wszczepił ją po zakończeniu terapii onkologicznej. Dzięki temu leczona na nowotwór kobieta otrzymała szansę na urodzenie dziecka.

opr. mah

fot. Warmińsko-Mazurski  Urząd Marszałkowski

w kategorii