Łączy ich Polska

Uczestnicy VI Światowego Zjazdu Nauczycieli Polonijnych gościli w Kortowie. Z gośćmi spotkały się władze Uniwersytetu. Oficjalne otwarcie zjazdu odbyło się w Ostródzie (16.06.).

Od ponad 3 lat Uniwersytet Warmińsko-Mazurski współpracuje ze Stowarzyszeniem Wspólnota Polska, współorganizatorem światowych zjazdów nauczycieli polonijnych. Nauczyciele polonijni uczestniczą w organizowanych na UWM szkoleniach, warsztatach i stażach. Uczelnia przyjmuje także młodzież polonijną, organizując dla niej zajęcia przedmiotowe poszerzające program nauczania w szkołach. Uczestnicy tegorocznego zjazdu gościli w kortowskim kampusie na zaproszenie władz uczelni. Podczas spotkania obejrzeli film o Uniwersytecie, zapoznali się także z ofertą edukacyjną UWM.

- Jestem szczęśliwy, że tak wielu nauczycieli polonijnych przyjechało do naszej uczelni. Jesteśmy Uniwersytetem na wzór amerykański, prowadzącym kształcenie w każdym obszarze wiedzy. Jesteśmy liderem w grupie najmłodszych uniwersytetów. Mamy 40 uprawnień akademickich, 16 uprawnień habilitacyjnych – przedstawiał uczelnię prof. Ryszard Górecki, rektor UWM witając gości.

Ofertę edukacyjną Uniwersytetu zaprezentował prof. Jerzy Przyborowski, prorektor ds. kształcenia. Podkreślił, że w ciągu ostatnich 4 lat UWM włączył do oferty edukacyjnej aż 22 nowe kierunki kształcenia, w tym 6 o profilu praktycznym, m.in. kierunek broker innowacji w przemyśle spożywczym oraz kierunek administracja i cyfryzacja – oba odpowiadające na potrzeby rynku pracy. UWM w tym roku oferuje kandydatom na studia aż 74 kierunki kształcenia.

- Dysponujemy kompleksowo wyposażonymi laboratoriami i pracowniami. Jesteśmy gotowi do przyjęcia młodzieży polonijnej na letnie szkoły. Czekamy! – mówił prof. J. Przyborowski.

W trakcie spotkania, dziekani wydziałów szczególnie zaangażowanych we współpracę z SWP otrzymali certyfikaty partnerstwa z rąk Dariusza Bonisławskiego, wiceprezesa SWP i dyrektora zjazdu. Certyfikat otrzymał m.in. prof. Tadeusz Kamiński, dziekan Wydziału Biologii i Biotechnologii.

- Od około 3 lat organizujemy na naszym wydziale zajęcia dla młodzieży z Litwy, poszerzające wiedzę z biologii. Prowadzimy także kursy dla nauczycieli polonijnych. Młodzież, która do nas przyjeżdża chce się uczyć, to najlepsi uczniowie, wiedzą, czego chcą. Mamy nadzieję, że od tego roku, po zmianie przepisów regulujących terminy ich matur i naszej rekrutacji, część tej młodzieży trafi do nas na studia – stwierdził prof. T. Kamiński.

Certyfikaty otrzymali także dziekani wydziałów: Humanistycznego, Matematyki i Informatyki oraz Sztuki.

Z wyrazami uznania i podziękowania za dotychczasową współpracę zwrócił się do przedstawicieli uczelni uczestniczący w spotkaniu Tadeusz Pilat, prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych.

- Widzę uczelnię na wskroś nowoczesną, podziwiam budynki, także te zabytkowe. Dziękuję waszemu Uniwersytetowi, że wspomagacie Wspólnotę Polską w kształceniu nauczycieli – dziękował T. Pilat.

W spotkaniu w kampusie kortowskim uczestniczyła Katarzyna Gorzelska, nauczycielka polskiego z Chicago.

- Uczę polskiego w Chicago d 6 lat. Pracuję w sobotniej szkole dla młodzieży polonijnej, jednej z 53 w Chicago, oraz w zwykłej szkole amerykańskiej, w której także uczę polskiego. Jestem także doktorantką na UMCS w Lublinie. Kiedy prowadząc badania ankietowe potrzebne do doktoratu zadawałam amerykańskim uczniom pytanie, czy znajomość języka polskiego jest przydatna w Ameryce, ponad 90% uczniów odpowiedziało, że tak. Z jakimi problemami spotykam się najczęściej? Potrzebujemy podręczników do nauki języka polskiego jako obcego. Chciałabym także, aby więcej młodzieży mogło przyjeżdżać do Polski na zasadzie wymiany. Młodzi Polonusi w Stanach pielęgnują polską tożsamość, są z niej dumni, a niestety tak niewielu z nich może przyjechać do Polski. Natomiast jako nauczycielka chciałabym, aby Karta nauczyciela regulowała niejasny do tej pory status nauczycieli polonijnych. Liczę, że podczas spotkania z Anną Zalewską, minister edukacji narodowej, poruszymy tę kwestię i uzyskamy obietnice pani minister wprowadzenia do karty korzystnych dla nas zapisów – informowała Katarzyna Gorzelska.

VI Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych odbywał się pod hasłem „Wschód, Zachód, łączy nas Polska”. Uczestniczyło w nim ponad 100 osob, m.in. z USA, Australii, Brazylii, Gruzji, Holandii, Litwy, Niemiec, Rosji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii i Włoch..W spotkaniu w kampusie z władzami uczelni uczestniczył także Jarosław Narkowicz, wiceprzewodniczący Sejmu Republiki Litewskiej. Po zakończeniu spotkania w Kortowie goście wyjechali na roboczą część zjazdu do Ostródy, gdzie z nauczycielami polonijnymi spotkali się m.in. Anna Zalewska, minister edukacji narodowej, Longin Komołowski, prezes SWP i Gustaw Brzezin, marszałek województwa.

mah

***

VI Światowego Zjazdu Nauczycieli Polonijnych uroczyście otworzyła na Zamku w Ostródzie Anna Zalewska – Minister Edukacji Narodowej.

- Bardzo się cieszę, ze jestem tutaj, wśród osób dla których Polska i polskość to nie tylko słowa, ale codzienne życie. Chcę wyrazić swoją pokorę wobec państwa pracy. Jestem z wykształcenia polonistką, ale nie potrafię wyrazić słowami szacunku do tego, co robicie i z jakimi problemami musicie się mierzyć w codziennej pracy – mówiła podczas zjazdu minister Anna Zalewska i zapewniała, że chce zatroszczyć się o każde polskie dziecko. - Chcemy zapewnić takim dzieciom asystenta i dodatkowe godziny polskiego tak, aby bariera językowa nie była dla nich przeszkodą w nauce – dodała.

W uroczystości udział wziął również prof. Ryszard Górecki, rektor UWM.

- Jest mi bardzo miło, że mogliśmy gościć uczestników zjazdu również w Kortowie. Wraz z dr. inż. Aleksandrem Sochą, kanclerzem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego będziemy wspierać wasze działania. Życzę państwu powodzenia – mówił rektor.

Wykład inauguracyjny poświęcony 1050. rocznicy Chrztu Polski „Chrześcijańskie dziedzictwo Polski i jego rola w podtrzymaniu tożsamości narodowej” wygłosił prof. Jan Żaryn.

Spotkanie uświetniły występy Zespołu Pieśni i Tańca „Kortowo”.

syla

w kategorii