Kwiaty i znicze w dowód pamięci

złożenie kwiatów pod głazem w Alei Ofiar Katyńskich
W 77. rocznicę zbrodni katyńskiej i 7. rocznicę katastrofy smoleńskiej pod pamiątkowym głazem na Górce Kortowskiej spoczęły kwiaty i zapłonęły znicze – symbole pamięci.

Władze naszego Uniwersytetu w imieniu społeczności akademickiej uczciły 77. rocznicę zbrodni katyńskiej oraz 7. rocznicę tragicznego lotu rządowego samolotu do Smoleńska, zakończonego katastrofą. Pod pamiątkowym głazem w Alei Ofiar Katyńskich zostały złożone kwiaty i zapłonęły znicze. W uroczystości oprócz członków kolegium rektorskiego, kanclerza dr. inż. Aleksandra Sochy i przedstawicieli Biura Rektora, wzięli udział reprezentanci wszystkich działających na uczelni związków zawodowych oraz przedstawiciele Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego. Kwiaty złożyli również reprezentanci Stowarzyszenia Absolwentów UWM.

Krótką modlitwę za zmarłych poprowadził ks. Mirosław Hulecki, proboszcz akademickiego kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu.

Jak podkreślał rektor prof. Ryszard Górecki, władze uczelni noszą się z zamiarem lepszego wyeksponowania nazwisk osób pomordowanych w Katyniu, których rodziny są związane z naszym Uniwersytetem, poprzez umieszczenie ich bądź na specjalnych tablicach wokół głazu, bądź na dodatkowych elementach, które pojawią się przy pomniku.

mah

w kategorii