Kształcenie dualne także z ZUS

prof. Uścińska, prezes ZUS i prof. Górecki, rektor UWM
Od roku akademickiego 2018/19 na UWM ruszy kształcenie dualne o specjalności ubezpieczenia na kierunku ekonomia. Uniwersytet uruchomi je we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

List intencyjny w tej sprawie podpisali 17 listopada prof. Ryszard Górecki, rektor UWM i prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS. Strony ustaliły, że do 31 stycznia 2018 r. podpiszą umowę o współpracy, która szczegółowo określi organizację i zakres studiów dualnych. Wiadomo już jednak, że będą to studia na 2. stopniu, czyli magisterskie na Wydziale Nauk Ekonomicznych.

- To już kolejny kierunek studiów, dualnych, które uruchamiamy na naszej uczelni. Decyzję o jego wprowadzeniu do naszej oferty już podjąłem. Teraz czas na ustalenie szczegółów, np. ile dni w tygodniu student spędzi na uczelni, a ile w ZUS, jakie wymagania postawimy wobec prac magisterskich. Uważam, że na tym kierunku powinno się położyć szczególny nacisk na naukę prawa pracy, na specjalistyczne kształcenie językowe, bowiem działamy w obszarze prawa europejskiego. Wszelkie przepisy są zapisane w języku angielskim, a język prawny angielski jest bardzo skomplikowany. Konieczne jest także pogłębione kształcenie z informatyki, bo ona zapewnia sprawne działanie wszelkiego rodzaju urzędów i administracji publicznej – stwierdził prof. Ryszard Górecki, po podpisaniu listu.

Prof. Gertruda Uscińska, prezes ZUS zwróciła uwagę na to, że jak wykazują badania, absolwent studiów, aby stać się w pełni sprawnym pracownikiem w wyuczonym zawodzie potrzebuje jeszcze 1-1,5 roku praktyki.

- Studia dualne spowodują, że absolwent, który półtora roku spędzi w ZUS przyjdzie do pracy już przygotowany. Traktujemy tę formę kształcenia, jako dopełnienie porozumienia ZUS z UWM, które nas łączy od września 2016 r. Dzięki temu porozumieniu kształcimy naszych pracowników na UWM na studiach podyplomowych – ujawniła prof. Uścińska.

Okazuje się, że coraz więcej pracowników ZUS zgłasza chęć doskonalenia zawodowego na studiach podyplomowych oraz uzupełniania wykształcenia na studiach licencjackich i magisterskich. I prezes ZUS się na to zgadza.

ZUS czekają, bowiem ogromne wyzwania związane z globalizacją rynku pracy i migracjami zawodowymi Polaków.

A dlaczego prezes ZUS chce kształcić w systemie dualnym przyszłych pracowników właśnie na UWM, a nie na jednej z uczelni warszawskich?

- Bo mam pewność, że na UWM to będzie dobrze robione

Prof. Uścińska powiedziała te słowa nie przez kurtuazję. Jest profesorem nauk społecznych  Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie, a od 2016 prezeską ZUS. To twórczyni systemu zabezpieczeń społecznych przyjętego przez UE i podręcznika matematyki ubezpieczeniowej. Uczestniczy w konferencjach polityków społecznych „Współczesne wyzwania polityki społecznej” urządzanych przez prof. Annę Organiściak-Krzykowską, kierowniczkę Katedry Polityki Społecznej na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM. I to ona stała za umową z ZUS, a teraz stoi za kształceniem dualnym.

lek

W roku akademickim 2017/18 UWM rozpoczął kształcenie dualne studentów na 2 kierunkach: technologia żywności i żywienie człowieka, specjalność technologia mleczarska oraz inżynieria przetwórstwa żywności. Od 2018/19 r. zacznie się na kierunku inżynieria i zarządzanie produkcją. W niedalekiej perspektywie ten system kształcenia zostanie wprowadzony również na mechanice i budowie maszyn oraz mechatronice.

 

w kategorii