Kształcenie dualne – studia dla ambitnych

Znamy już nazwiska czworga studentów, którzy jako pierwsi na naszej uczelni rozpoczną od października studia w systemie dualnym. W kilkuetapowym procesie rekrutacji najlepsi okazali się: Klaudia Skowrońska, Kamil Kruszewski, Przemysław Kierznowski i Zuzanna Dobrzyńska.

Zwycięska czwórka to studenci Wydziału Nauki o Żywności UWM.  Aplikowali o możliwość rozpoczęcia kolejnego etapu studiów w tzw. systemie naprzemiennym - dualnym. W tym modelu studiowania zajęcia będą odbywać na uczelni oraz w zakładzie przemysłowym. Ich prace dyplomowe będą zawierać rozwiązania do zastosowania w firmie. Na tak wykształconego specjalistę oczekuje praca w przedsimbiorstwie, w którym odbędą kształcenie. Dodatkowym plusem są także płatne praktyki studenckie oraz stypendia, które studentom funduje firma.

Pierwszym uniwersyteckim wydziałem, który uruchamia kształcenie dualne jest Wydział Nauki o Żywności. Wydział od nowego roku akademickiego poprowadzi kształcenie z firmą OBRAM, wchodzącą w skład imiędzynarodowego koncernu TETRA-PAK. W kilkuetapowej rekrutacji prowadzonej przez przedstawicieli OBRAM najlepsi okazali się: Klaudia Skowrońska, Kamil Kruszewski, Przemysław Kierznowski i Zuzanna Martyna Dobrzyńska. Klaudia i Kamil rozpoczną studia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka, specjalność technologia mleczarska, natomiast Przemek i Zuzanna na kierunku inżynieria przetwórstwa żywności.

Chociaż kryteria kwalifikacji na studia dualne były wyśrubowane (o zakwalifikowaniu się decydowała m.in. średnia, działalnośc w studenckich kołach naukowych,  dobra znajomosć jęzka angielskiego) o 4 miejsca na liście przyjętych na oba kierunki walczyło 11 osób. Rekruterzy z OBRAM-u postawili przed kandydatami wysoko poprzeczkę.

- W pierwszym etapie rekrutacji pytano o nasze zainteresowania, czym się zajmujemy, jakie mamy plany dalszej nauki. Drugi etap to była rozmowa po angielsku. Pytania dotyczyły firmy. Zwracano uwagę na pewność siebie i na nasze przygotowanie do rozmowy - opowiada Przemek Kierznowski (na zdj. z prawej). - Wybrałem ten model studiowania, bo daje możliwość uczenia się także rzeczy praktycznych i zdobywania doświadczenia. Oczekuję pracy wymagajacej kreatywności. Chcę, aby nie była nudna i liczę, że w OBRAM-ie taką zdobędę - dodaje Przemek.

Na ciekawą i kreatywną pracę liczy także Kamil Kruszewski (na zdj. z lewej).

- Pytano mnie o studia, czy widzę się swoją przyszłość w tej branży. Pracą w tego typu firmie interesowałem się od jakiegoś czasu. Widzę się na stanowisku wymagajacym pomysłowości - mówi.

Obaj twierdzą, że taki model kształcenia zwiększa ich szanse na rynku pracy.

- Taki model studiów uczy praktycznego podejścia do zawodu. Często studenci mając tylko wiedzę teoretyczną nie są dobrze przygotowani do pracy i to pracodawca musi ich uczyć. A tu jest płynne wejście na rynek pracy i to jest dobre. Warto aplikować! - podkreślają.

Dr hab. inż. Anna Sylwia Tarczyńska, prodziekan ds. kształcenia WNoŻ zaznacza, że wprowadzenie kształcenia dualnego do oferty dydaktycznej to wynik wieloletniej współpracy wydziału z przemysłem. Władze wydziału nie ukrywają, że taki model studiowania kierują do najlepszych studentów.

- To kształcenie elitarne, zakładające indywidualny program kształcenia. Studenci oprócz zajęć przewidzianych w programie uczą się także przedmiotów dołożonych do programu. Np. na specjalności technologia mleczarska - przedmiotów z kierunku inżynieria chemiczna i procesowa. Oprócz tego w programie studiów przewidziano większą ilość praktyk, także płatnych - informuje prodziekan dr hab. Sylwia Tarczyńska.

Dr inż. Aleksander Kubiak, prodziekan ds. studenckich widzi we wprowadzeniu kształcenia dualnego dobry sposób na uatrakcyjnienie tych kierunków studiów, które są silnie powiązane z przemysłem.

- Firma OBRAM jest pierwszą, z którą udało nam się zawrzeć porozumienie o prowadzeniu tego typu kształcenia. Jesteśmy otwarci na współpracę także z firmami z innych branż przemysłu spożywczego. Szukamy nowych partnerów, wstępne rozmowy są już prowadzone - dodaje dr inż. A. Kubiak.

W roku akademickim 2017/18 szansę na kształcenie dualne otrzymają studenci Wydziału Nauk Technicznych i Wydziału Nauk Ekonomicznych. Tu partnerami wydziałów w prowadzeniu tego typu studiów będą: międzynarodowy koncern Michelin, największy pracodawca w naszym regionie oraz Zakład Handlowo-Usługowy ZYGMUNT ŻARNA, firma z branży mechanicznej. Władze Uniwersytetu podpisały w czerwcu z przedstawicielami obu firm stosowne porozumienie.

mah 

w kategorii