Ks. dr Janusz Ostrowski – biskupem pomocniczym archidiecezji warmińskiej

Ks. Janusz Ostrowski
Ks. dr Janusz Ostrowski z Katedry Prawa Kanonicznego i Filozofii na Wydziale teologii UWM został mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji warmińskiej. Decyzję Ojca Świętego Franciszka ogłosiła Nuncjatura Apostolska w Polsce we wtorek, 27 lutego 2018 r.

Nowo mianowany biskup ma 53 lata. Doktorat z prawa kanonicznego obronił na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Był m.in. wikariuszem, sędzią Metropolitalnego Sądu Archidiecezji Warmińskiej, notariuszem Kurii Metropolitalnej i wicerektorem w Wyższym Warmińskim Seminarium Duchownym „Hosianum”. 7 lat pracował na misjach w Togo.

Biskup nominat otrzyma święcenia biskupie 21 kwietnia 2018 r. w konkatedrze św. Jakuba w Olsztynie.

Ks. Janusz Ostrowski urodził się w 1964 r. w Olsztynie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1991 r. w Olsztynie. Po 2 latach pracy wikariuszowskiej (1991-1993) w parafii św. Katarzyny w Braniewie rozpoczął studia specjalistyczne z prawa kanonicznego w Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie, ukończone doktoratem w 1997 r. Po studiach mianowany sędzią Metropolitalnego Sądu Archidiecezji Warmińskiej i notariuszem Kurii Metropolitalnej oraz duszpasterzem pomocniczym w parafii akademickiej św. Franciszka w Olsztynie, a następnie wicerektorem w Wyższym Warmińskim Seminarium Duchownym „Hosianum”. W 1999 r. wyjechał do pracy misyjnej do Afryki, gdzie pracował jako misjonarz w Togo do 2006 r.

Po powrocie do Polski kontynuował pracę duszpasterską jako wikariusz w parafii św. Wojciecha w Olsztynie (2006-08) oraz jako sędzia Sądu Biskupiego. W latach 2007-11 pełnił zadania postulatora diecezjalnego dwóch procesów beatyfikacyjnych o męczeństwo 46 ofiar hitleryzmu i komunizmu z okresu II wojny światowej z terenów dawnej diecezji warmińskiej. W 2008 r. mianowany kanonikiem gremialnym Kapituły Kolegiackiej w Lidzbarku Warmińskim, a w 2011 r. wice oficjałem Trybunału Warmińskiego. Tego samego roku rozpoczął pracę jako adiunkt na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego na kierunku prawo kanoniczne. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z historii powszechnego prawa kanonicznego, kanonicznego prawa procesowego, małżeństwa i rodziny w prawie kanonicznym, prawa kanonicznego i cywilnego.

opr. lek, fot. Archidiecezja Warmińska