„Kosmiczna” Beata

studenci z letniej szkoły ESA
Beata Milanowska, jako jedyna Polka zakwalifikowała się do letniej szkoły Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) w Portugalii. Na dodatek wygrała kończący ją konkurs.

Beata Milanowska 5 lipca obroniła z wynikiem bardzo dobrym pracę magisterską na angielskojęzycznej specjalności geodezja i geoinformatyka. przygotowaną pod kierunkiem dr hab. inż. Pawła Wielgosza, prof. UWM. Po trudnych studiach ostatnie w życiu wakacje spędza jednak nie na wypoczynku, lecz na intensywnej pracy. W dniach 15-26 lipca uczestniczyła w zajęciach letniej szkoły ESA i Wspólnego Centrum Badawczego (JRC) Unii Europejskiej w Vila Nova de Cerveira w Portugalii. Celem tegorocznej letniej szkoły było zapewnienie uczestnikom kompleksowego przeglądu systemów nawigacji satelitarnej, czyli systemów GNSS (Globalnych Systemów Nawigacji Satelitarnej), ich sygnałów i sposobów przetwarzania obserwacji w odbiorniku.

- Dowiedzieliśmy się m.in. jakie są sygnały, jakie powstają w nich błędy, jaka może być i jest ich dokładność, poznaliśmy różne metody przetwarzania tych sygnałów. Przedstawiły nam się firmy związane z pozycjonowaniem satelitarnym. Każdego dnia mieliśmy po 8 godzin zajęć – wykładów lub ćwiczeń laboratoryjnych. Pod koniec pobytu w 6-osobowych, międzynarodowych grupach przygotowywaliśmy na konkurs nowatorską propozycję zastosowania sygnałów GNSS – opowiada o swoim pobycie w Portugali Beata.

Jej grupa składająca się po jednym studencie z Austrii, Hiszpanii, Niemiec i 2 Włochów przygotowała propozycję aplikacji na smartfona ustalająca, jak nawigacja, trasę bez barier architektonicznych do lokalu gastronomicznego. Jako przykład posłużyło im Porto. W tym konkursie nie tyle chodziło o wybór trasy, co o wykorzystanie danych GNSS i opracowanie biznesplanu dla wyprodukowania aplikacji i jej wdrożenia.

Propozycja grupy, w której była Beata wygrała konkurs letniej szkoły. Jej członkowie zgłosili ją do następnego konkursu – Galileo Masters - największego konkursu na świecie obejmującego wykorzystanie danych satelitarnych, organizowanego przez Komisję Europejską. Jego wynik poznamy w listopadzie.

W letniej szkole ESA i JRC uczestniczyło 50 osób z całego świata, w tym z Ameryki, Afryki i Azji. Językiem do komunikacji był angielski. Wykładowcami byli wybitni naukowcy specjalizujący się w GNSS, m.in. z uniwersytetów Stanford i San Antonio w USA, Calgary w Kanadzie czy z Monachium w Niemczech oraz z ESA. Przeprowadzili ze studentami wiele prac laboratoryjnych, aby byli naprawdę „praktyczni”. Ponadto dawali wykłady na temat praw własności intelektualnej i patentów, a także aspektów biznesowych. Omówili również przyszłość systemów satelitarnych.

Beata jest bardzo zadowolona z pobytu w tej szkole.

- Trochę się z początku obawiałam, ale dziekan prof. Wielgosz, zachęcił mnie i skorzystałam z tej możliwości. Poznałam ludzi, których nigdy bym nie poznała pozostając w Polsce. Porównałam to, co zrobiłam przygotowując moją pracę magisterską z tym, czym zajmują się inni. Przekonałam się, że mój angielski - i ten specjalistyczny wyniesiony ze studiów, i ten komunikacyjny - umożliwia mi i zrozumienie wykładów i swobodne porozumiewanie się. Podobno w przyszłym roku taka szkoła ma być w Gdańsku, więc zachęcam wszystkich, aby się postarali w niej uczestniczyć – zachwala Beata.

Beata nie poniosła też kosztów pobytu w szkole, bowiem jej wyjazd sfinansował UWM z grantu NCN OPUS, w którym Beata rozpoczęła pracę jeszcze jako studentka. Po powrocie z Villa Nova nie spoczęła na laurach. Ostro wzięła się do pracy przygotowując się do udziału w 2 konferencjach naukowych na temat jonosfery w Niemczech. Złożyła też swoje zgłoszenie na konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Geodezji.

lek

ESA organizuje letnie szkoły co roku w innym kraju, np. w Berchtesgaden Niemcy (2 razy), w Slettestrand w Danii, Tuluzie we Francji, Davos w Szwajcarii, Ostrawie w Czechach, Barcelonie w Hiszpanii, Ispra we Włoszech i na Spitzbergenie w Norwegii.

Na zdjęciu: Beata Milanowska i jej międzynarodowa drużyna, od lewej: Jon Bruno (Hiszpania), Niklas Hehenkamp (Niemcy), Sebastian Strasser (Austria), Beata Milanowska (Polska), Francesco Darugna (Włochy), Lotfi Massarweh (Włochy).

w kategorii