Kortowska medycyna na IV miejscu

Znamy wyniki lekarzy zdających po raz pierwszy Lekarski Egzamin Końcowy. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski zajął 4. miejsce wśród 12 uczelni medycznych w Polsce. To ogromny sukces zważywszy na to, że Wydział Nauk Medycznych UWM istnieje zaledwie od 7 lat.

Pierwsze trzy miejsca zajęły: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Za UWM uplasowały się uczelnie medyczne z Gdańska, Wrocławia, Białegostoku, Katowic, Łodzi, Lublina i Bydgoszczy.

 - To ogromny sukces nie tylko Wydziału Nauk Medycznych, ale i całego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Sukces, na który składa się olbrzymia praca dydaktyczna. Nasi absolwenci przystąpili do egzaminu po raz pierwszy – mówi prof. Jerzy Gielecki, prodziekan ds. kształcenia.

- Młodzi lekarze, jestem dumny z Waszego sukcesu - powiedział rektor Ryszard Górecki na wieść o wynikach egzaminu. Z takim rezultatem większość absolwentów nie będzie mieć jakichkolwiek ograniczeń w wyborze specjalizacji lekarskiej - dodał. Rektor pogratulował także kolegium dziekańskiemu Wydziału Nauk Medycznych.

Prawie 96% studentów z Olsztyna pomyślnie zdało egzamin. Stawia to UWM na 2. miejscu pod względem zdawalności, zaraz za Gdańskim Uniwersytetem Medycznym.

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi podaje, że do egzaminu przystąpiło w całym kraju 6053 osoby, uzyskując średnio 137,2 pkt. Maksymalny wynik wyniósł 184, a minimalny 13 punktów. Czterystu czterdziestu ośmiu zdających uzyskało wynik poniżej 56%. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 194 - 6 zadań zostało unieważnionych przez zespół rozpatrujący zastrzeżenia.

 

syla

Wydział Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego powstał w 2007 r. W październiku 2008 roku studia na kierunku lekarskim rozpoczęło 77 osób. W tym roku, po sześciu latach trudnej nauki, mury uczelni opuściło 49 absolwentów. W 2010 r. WNM uruchomił studia anglojęzyczne. W 2011 r. Centralna Komisja ds. Tytułów i Stopni Naukowych przyznała Wydziałowi Nauk Medycznych uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk medycznych. W marcu 2014 r. WNM został wpisany na listę ośrodków akredytowanych w USA. kształcących na kierunkach medycznych. Amerykańscy studenci będą mogli starać się o finansowanie studiów przez rząd USA na takich samych zasadach, jakby była to uczelnia amerykańska. Po zakończeniu studiów w Polsce będą mogli przystąpić do państwowego egzaminu lekarskiego w Stanach Zjednoczonych tak samo, jak ich koledzy, którzy zdobyli tytuł zawodowy na uczelni amerykańskiej. Po zdaniu egzaminu będą mogli rozpocząć praktykę lekarską. Inni absolwenci dzięki akredytacji też będą mogli przystąpić do takiego egzaminu i starać się o pracę w USA.

 

w kategorii