W Kortowie obradują młodzi adepci fizjologii

Regulacja układu rozrodczego zwierząt oraz fizjologia układu mięśniowego człowieka - to główne tematy XI Konferencji Adeptów Fizjologii, która po raz pierwszy odbywa się w Olsztynie.

Konferencja odbywa się cyklicznie - za każdym razem w innym polskim mieście, gdzie rolę gospodarza sprawuje wówczas oddział Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego. Tym razem obrady zorganizowano w Kortowie.

Misją tej konferencji jest stworzenie młodym naukowcom interdyscyplinarnego forum, na którym będą mogli zaprezentować swoje dokonania, a także koncepcje naukowe i twórcze, związane z szeroko pojętym funkcjonowaniem organizmu ludzkiego i zwierzęcego.  Wszystko odbywa się pod hasłem „Adepci Fizjologii – łączy nas pasja”. W ramach obrad zaplanowano zróżnicowane tematycznie sesje naukowe, a w nich zarówno wystąpienia ustne, jak i plakatowe.

- Konferencja jest skierowana do młodych pasjonatów nauki - mówi prof. dr hab. Nina Smolińska z Wydziału Biologii i Biotechnologii, przewodnicząca komitetu organizacyjnego. - Odbywa się ona już po raz jedenasty i po raz pierwszy w Olsztynie, dlatego tym bardziej jest nam miło, że możemy gościć fizjologów z całej Polski. Będziemy rozmawiać przede wszystkim o regulacji układu rozrodczego, ale także o sprawach związanych z fizjologią układu mięśniowego człowieka. Bardzo duży wkład w organizację tego wydarzenia, a także w warstwę naukową, mają doktoranci oraz studenci. To jest konferencja ich i dla nich. Chodzi o to, aby integrować środowisko młodych naukowców – podkreśla prof. Smolińska.   

 

Jedną z prelegentek jest mgr Marlena Gudelska, doktorantka w Katedrze Anatomii i Fizjologii Zwierząt Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM. Podczas swojego referatu zaprezentuje wyniki otrzymane w trakcie realizacji projektu Preludium 16, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

- Będę prezentować pracę dotyczącą rezystyny. Jest to jedna z adipokin, czyli hormonów pochodzących z tkanki tłuszczowej. Chodzi o to, żeby sprawdzić, jak wpływa ona na proces steroidogenezy w macicy świni domowej. Jest to powiązanie tkanki tłuszczowej z rozrodem – sprawdzałam, czy tkanka tłuszczowa wpływa w ogóle na rozród - wyjaśnia zawiłości swoich badań Marlena Gudelska.  

Doktorantka przyznała również, że cieszy się z powrotu spotkań naukowych twarzą w twarz.  

- Bardzo się cieszę, że wracają konferencje stacjonarne, bo jednak spotkania on-line pozbawiały możliwości spotkania się przy kawie czy lepszej integracji z innymi młodymi badaczami. Tym bardziej w przypadku nas, młodych doktorantów, dobrze jest się poznać, może nawet zawrzeć przyjaźnie i wspólnie planować naukową przyszłość.

Organizatorami konferencji są: Olsztyński Oddział Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt Wydziału Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Koło Naukowe Biologii Medycznej EXON oraz Naukowe Koło Biotechnologów UWM.

Obrady potrwają w dniach 27-28 czerwca br.  

mw