W Kortowie debatowali o zmianach w konstytucji

Halina Szymańska, szefowa Kancelarii Prezydenta RP
Na UWM odbyła się debata przed ogólnopolskim referendum dotyczącym zmian w konstytucji (27.11.). W spotkaniu udział wzięła Halina Szymańska, szefowa Kancelarii Prezydenta RP.

Z inicjatywą napisania nowej konstytucji na 100 rocznicę odzyskania niepodległości wystąpił 3 maja Warszawie 2017 r. Andrzej Duda, Prezydent RP. W Polsce odbyło się już 9 debat w miastach wojewódzkich, podczas których poruszano różne zagadnienia. Tematem przewodnim spotkania w Kortowie były wzajemne relacje organów władzy w świetle Konstytucji RP.

- Każdy obywatel może wyrazić swoją opinię, co w konstytucji powinno się zmienić. Jesteśmy na etapie zbierania informacji - mówiła Halina Szymańska, szefowa Kancelarii Prezydenta RP. - Nie ma wątpliwości, że konstytucja powinna być zmieniona. Minęło 20 lat od momentu jej uchwalenia. Zakładała ona, że po ok. 25 latach należy dokonać rewizji zapisów konstytucyjnych. Ten moment powoli nadchodzi. Proszę zwrócić uwagę, że w momencie jej przyjęcia Polska nie była członkiem NATO, ani Unii Europejskiej - dodała.

Szefowa kancelarii prezydenta poinformowała także o planach wprowadzenia do konstytucji zapisów dotyczących wieku emerytalnego.

- Podniesiono wiek emerytalny na podstawie zwykłej ustawy mimo sprzeciwu 80% obywateli. Konstytucja niestety w żaden sposób obywateli przed taką zmianą nie zabezpieczyła - podkreśliła Halina Szymańska.

Olga Kazalska - prawnik z kancelarii prezydenta przekonywała, że powinniśmy przeprowadzić spokojną, wyważoną rozmowę na temat tych rozwiązań, które nie spełniły naszych oczekiwań.

W debacie udział wzięła także prof. Dorota Lis–Staranowicz, konstytucjonalista, kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UWM.
- Bardzo mnie cieszy, że prezydent podjął taką dyskusję i wyszedł z nią do narodu. Ważne, że o konstytucji się mówi, chociaż Polacy nie są do niej przywiązani tak, jak Amerykanie - podkreśliła prof. Lis-Staranowicz.

Prof. Lis- Staranowicz zastanawiała się także nad rolą Senatu RP. Proponowała, aby stał się on izbą reprezentującą samorząd. Na sali pojawiły się także głosy, aby wzmocnić władzę prezydencką.

Uczestnicy debaty otrzymali także ankiety, w których mogli się wypowiedzieć czy obowiązująca Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. wymaga zmian i czego te zmiany powinny dotyczyć: wartości zapisanych w preambule, sposobu wyboru Prezydenta RP, Sejmu i Senatu, zakresu kompetencji Prezydenta RP w relacji do Rady Ministrów, Sejmu i Senatu. Kolejna grupa tematów to: zasady funkcjonowania sądów i trybunałów, zasady działania samorządu terytorialnego, wolność i prawa obywatelskie, takich jak np.: ochrona życia, małżeństwo i rodzina, bezstronność państwa w sprawach religii, wolność praw ekonomicznych oraz socjalnych. Chodzi to o np. prawo własności, prawo pracownicze, polityka rodzinna i społeczna państwa. W ankiecie pojawiło się także pytanie czy należy wprowadzić regulacje, które określą zasady gwarantujące suwerenność Polski w Unii Europejskiej.

Efektem debat będzie przygotowanie około 10 pytań, które mają się pojawić w referendum konstytucyjnym. Będą dotyczyć kwestii ustroju Polski, ustroju społeczno-gospodarczego, kwestii związanych z wolnościami i prawami, samorządu terytorialnego, sfery interesu pracowniczego, wolności socjalnych.

Ogólnokrajowe referendum konsultacyjne dotyczące nowej konstytucji planowane jest 11 listopada 2018 r.

Debatę w Olsztynie współorganizowały: Kancelaria Prezydenta RP, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski i Fundacja „Debata”.

syla

w kategorii