Kortosfera, czyli Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji

Kortosfera – tak będzie się nazywać Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Zwycięską nazwę zgłosiły 2 osoby.

Na konkurs na nazwę Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji, który rektor ogłosił 8 października wpłynęły 54 zgłoszenia. Niemal każde zawierało po 3 propozycje nazw, co dopuszczał regulamin konkursu. Jury w składzie: prof. Jerzy Jaroszewski prorektor ds. nauki, dr Aleksander Socha – kanclerz, mgr Izabela Bagińska radczyni prawna, mgr inż. Anna Smoczyńska – kierowniczka Biura ds. Nauki i mgr inż. Monika Cupała – specjalistka w Dziale Inwestycji i Nadzoru Budowlanego miało więc trudne zadanie. Spośród prawie półtorej setki propozycji, z których kilka powtórzyło się, musiało wybrać nazwę, która nawiązuje do charakteru lub specyfiki działalności  centrum lub działalności prowadzonej na UWM i do jego lokalizacji. Poza tym musiała być oryginalna, nigdy wcześniej nie stosowana, pomysłowa i niezbyt długa.

Komisja konkursowa pod długiem namyśle zdecydowała się na nazwę Kortosfera.

- Ponieważ taką nazwę zgłosiły 2 osoby: dr hab. Urszula Doliwa, prof. UWM, z Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Wydziału Humanistycznego oraz mgr Emil Andrzej Karpiński z Katedry Turystyki, Rekreacji i Ekologii, Wydziału Nauk o Środowisku to one są zwycięzcami konkursu – informuje Anna Smoczyńska.

Zgodnie z regulaminem nagroda dla zwycięzcy wynosi 1000 zł brutto.

Kortosfera przyjmie pierwszych zwiedzających w pierwszym kwartale 2021 roku. Więcej czytaj tu.

lek

 

w kategorii