Konsultacje Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia

18 maja odbędą się organizowane wspólnie z Radą Dialogu z Młodym Pokoleniem konsultacje Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia dla województwa warmińsko-mazurskiego.

Konsultacje wojewódzkie ogólnopolskiego dokumentu strategicznego dla młodzieży to pierwsza w historii naszego państwa inicjatywa, w której przedstawiciel administracji rządowej zaprasza wszystkich młodych Polaków do tworzenia strategii państwa polskiego a tym samym do wspólnego decydowania o przyszłości Polski.

Jest to wydarzenie skupiające przedstawicieli środowisk młodzieżowych, uczniów, studentów i doktorantów z całej Polski, w trakcie którego podejmiemy dyskusje poświęcone sprawom najważniejszym dla młodego pokolenia Polaków. Celem Konsultacji wojewódzkich jest wypracowanie rozwiązań, zebranie opinii i pomysłów, które zostaną uwzględnione w dokumencie strategicznym.
Aby wziąć udział w wydarzeniu należy uzupełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się pod następującym adresem: https://strategiadlamlodych6.webankieta.pl/.

 

Konsultacje dla województwa warmińsko-mazurskiego odbędą się 18 maja br. od godz. 17:00 do godz. 20:00 poprzez platformę Webex. Link do wydarzenia zostanie przesłany osobom zarejestrowanym na wydarzenie w wyznaczonym terminie.

Ostateczny termin na wypełnienie formularza to poniedziałek (17.05.2021), do godz. 12:00.

Na stronie https://www.gov.pl/dlamlodych, znajdą Państwo materiały dotyczące konsultacji.

Informacje o pracach nad Strategią na rzecz młodego pokolenia można znaleźć także w social mediach.

FB: https://www.facebook.com/RadaDialoguzMlodymPokoleniem/
TT: https://twitter.com/Rada_Dialogu
IG: https://www.instagram.com/rada_dialogu/

Organizatorzy zachęcają także do nałożenia nakładki na zdjęcie profilowe na fb, dzielenia się opiniami oraz oznaczanie swojego udziału w konsultacjach za pośrednictwem hashtag`u #KonsultacjeDlaMlodych.

Link do nakładki znajduje się poniżej:
www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=231756222012160

w kategorii