Konstytucja dla nauki - rewolucja w nauce

spotkanie z prof. D. Antonowiczem
Na UWM z dziekanami wydziałów i prodziekanami ds. nauki spotkał się prof. Dominik Antonowicz, ekspert ds. ewaluacji MNiSW oraz przedstawiciel ministerialnej Komisji Ewaluacji Jednostek Naukowych. Tematem była przyszła parametryzacja.

Trwają prace nad przygotowaniem nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, tzw. 2.0, określanej jako Konstytucja dla nauki. Wygląda na to, że przygotowywany projekt przyniesie placówkom naukowym prawdziwą rewolucję. Zmiany dotyczyć będą m.in. sposobu parametryzacji uczelni oraz wprowadzą nowe kryteria parametryczne.

Na naszej uczelni gościł prof. Dominik Antonowicz, ekspert Komisji Ewaluacji Jednostek Naukowych. Podczas kilkugodzinnego spotkania z dziekanami i prodziekanami ds. nauki wyjaśniał założenia następnej parametryzacji, która czeka uczelnie już w 2021 roku i odbędzie się według nowej ustawy. W spotkaniu uczestniczył także prof. Jerzy Jaroszewski, prorektor ds. nauki.

Przygotowywane zmiany dotyczące ewaluacji wzbudzają w środowisku naukowym wiele wątpliwości.

- Najwięcej pytań rodzi kwestia przypisania pracownika naukowego do konkretnej dyscypliny oraz sposób przyznawania punktów w przypadku prac naukowych mających kilku autorów, zwłaszcza z różnych uczelni – mówi prof. Małgorzata Darewicz, dziekan Wydziału Nauki o Żywności UWM, obecna na spotkaniu. Niejasne dla dziekanów jest także tzw. kryterium 3 oceny działalności naukowej, czyli ocena ekspercka wpływu badań na gospodarkę i społeczeństwo.

Zgodnie z przygotowywanymi wytycznymi każdy z naukowców otrzyma obowiązkowo tzw. ORCID (Open Researcher and Contributor ID) – stanowiący rodzaj identyfikatora naukowego, pozwalający odszukać w Internecie wszystkie prace i publikacje konkretnego autora. Nowej ocenie parametrycznej podlegać będą już nie wydziały na uczelni ale dyscypliny. Ustawa 2.0 wprowadza 6 dziedzin nauki, 36 dyscyplin, 1 dziedzinę sztuki i 4 dyscypliny sztuki, ale, jak zaznacza prof. D. Antonowicz, liczby te mogą ulec zwiększeniu.

- Nie ukrywam, że przygotowywana ustawa nie budzi zbyt wielkiego entuzjazmu w parlamencie, stąd wciąż trwają pracę nad jej ostateczną wersją i są tendencje, aby liczbę dyscyplin zwiększyć – dodaje prof. D. Antonowicz.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wybrało 3 uczelnie pilotażowe - m.in. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, aby przeprowadzić w nich tzw. test ewaluacyjny już według nowych wytycznych.

- Pozwoli to lepiej zdiagnozować problemy oraz nanieść korekty – wyjaśnia prof. D. Antonowicz. Pilotaż rozpocznie się już w tym roku.

mah

w kategorii