Konsorcjum „Zdrowe życie”: czas na szkolenia dla inteligentnej specjalizacji

Konsorcjum Naukowo-Technologiczne „Zdrowe życie” się rozwija. Czterej nowi członkowie chcą dołączyć do jego grona, a w planach jest także cykl szkoleń prowadzonych na UWM.

Trzecie robocze spotkanie Konsorcjum wspierającego rozwój turystyki zdrowotnej na Warmii i Mazurach odbyło się na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim 29 listopada.

W czasie zebrania dowiedzieliśmy się, że do Konsorcjum zamierzają przystąpić: Veolia – międzynarodowa grupa działająca w sektorach wodno-ściekowym, energetycznym, gospodarki odpadami, a dawniej także transportu; firma Fuji-Film – znana z produkcji materiałów fotograficznych, także duży producent tomografów i rezonansów magnetycznych; Huawei – producent telefonów, posiadający także duży dział urządzeń medycznych; oraz Izodom – polskie przedsiębiorstwo produkujące kształtki styropianowe dla budownictwa i specjalistyczne płyty dociepleniowe. Kandydaci przedstawili aktualnym członkom Konsorcjum, czym się zajmują, a ci decyzję o ich przyjęciu podejmą na następnym spotkaniu, zaplanowanym na przełomie stycznia i lutego 2023 r.

Podczas poprzedniego roboczego spotkania Konsorcjum, które odbyło się w kwietniu 2022 r., jedna z aspirujących do niego firm pochwaliła się opracowaniem systemu do pełnego monitorowania podopiecznych w domach pomocy społecznej. Służy on także do kontrolowania, czy opiekunowie odpowiednio zajmują się chorymi. Okazuje się, że taki system już jest instalowany w Domu Pomocy Społecznej w Barczewie, jednym z największych DPS-ów w naszym regionie. Przebywa w nim 150 podopiecznych. System zacznie działać od stycznia 2023 r.

Ważnym punktem spotkania była dyskusja nad tematami szkoleń, które powinno poprowadzić Konsorcjum. Temat przewodni jest wiadomy: zdrowe życie. Miejsce także: to UWM, który prof. Jerzy Przyborowski, przewodniczący komitetu wykonawczego Konsorcjum, zaproponował jako centrum szkoleń.

– Zależy nam na dwóch płaszczyznach – innowacyjnych badaniach naukowych zakończonych wdrożeniami przynoszącymi naszym partnerom korzyści finansowe oraz na kształceniu kadr. Potrzebni będą specjaliści obsługujący aparaturę, pracownicy hoteli. Musimy więc przygotować odpowiedni program szkoleń – podkreślał prof. Jerzy Przyborowski, rektor UWM.

Członkowie Konsorcjum, kierując się swoją wiedzą i zakresem działalności, zgłaszali swoje pomysły dotyczące tematyki szkoleń.

– Zebrało się kilkadziesiąt propozycji – mówi dr Jarosław Klimczak, przewodniczący rady Konsorcjum, a jednocześnie pracownik Katedry Turystyki na Wydziale Geoinżynierii UWM. – Te propozycje teraz uporządkujemy tematycznie, pod względem ważności i możliwości ich przeprowadzenia, a następnie przedstawimy do wiadomości zarządowi województwa.

Szkolenia będą finansowane z budżetu województwa warmińsko-mazurskiego, gdyż „zdrowe życie” to nowa, czwarta już, inteligentna specjalizacja naszego regionu, uchwalona przez sejmik 29 sierpnia 2022 r.

Konsorcjum Naukowo-Technologiczne „Zdrowe życie” powstało we wrześniu 2021 r. Jego nadrzędnym celem jest tworzenie nowej inteligentnej specjalizacji regionu „zdrowe życie”, czyli rozwijanie turystyki zdrowotnej. Jednym z jego założycieli jest UWM. Liczy 19 podmiotów. Oprócz UWM do Konsorcjum należą m.in. Akademie Wychowania Fizycznego w Warszawie i w Katowicach, Politechnika Śląska, Philips Polska, firma Constance Care SA, Polski Komitet Paraolimpijski, Fundacja Proturmed, Stowarzyszenie Uzdrowisk Warmii i Mazur, Warmińsko-Mazurska Organizacja Turystyczna.

Konsorcjum stawia sobie za cel ścisłą współpracę sektora nauki i badań, przemysłu, rynku pracy i otoczeniem społeczno-gospodarczym. Jednym ze strategicznych zadań, oprócz utworzenia dla Warmii i Mazur specjalizacji „zdrowe życie”, jest również powołanie klastra zrzeszającego podmioty zainteresowane rozwojem turystyki zdrowotnej w naszym regionie.

lek

 


O potencjale turystyki zdrowotnej na Warmii i Mazurach pisaliśmy także >>> w wakacyjnym wydaniu "Wiadomości Uniwersyteckich".