Konkursowo w konkursach NCN

pipeta i próbowka laboratoryjna
Bardzo dobrze wypadli naukowcy z UWM w ostatnich konkursach Narodowego Centrum Nauki na granty na badania.

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło niedawno wyniki konkursów na granty Preludium 20 i Opus 21 oraz Miniatura 5. Preludium to konkursy na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową, które jeszcze nie uzyskały stopnia naukowego doktora. Opus natomiast to konkursy na projekty badawcze, w tym na zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do wykonania tych projektów. Jest to konkurs w którym o finansowanie może ubiegać się niemal każdy naukowiec. Miniatura z kolei to konkurs na pojedyncze działania naukowe służące realizacji przyszłych badań naukowych.

Na konkurs Opus 21 wpłynęło do NCN ponad 1000 wniosków z całej Polski. Dofinansowanie otrzymało 158. Na konkurs Preludium 20 – też nieco ponad 1000, dofinasowanie – 185. W konkursie Miniatura 5– złożono 1898 wniosków. Dofinansowanie otrzymało niemal 700.

W konkursie Opus 21 naukowcy z UWM zdobyli 6 grantów, w konkursie Preludium 20 – 12, a Miniatura 5 – 10.

To znaczny wzrost liczby grantów w porównaniu do wyników poprzednich konkursów.Najbardziej skuteczni w pozyskiwaniu grantów okazji się naukowcy z:

  • Wydziału Geoinżynierii. Zdobyli 6 grantów (3 z Opusu i 3 z Preludium)
  • Wydziału Nauki o Żywnosci – też 6 grantów (4x Preludium i 2x Miniatura)
  • 4 granty Wydziału Medycyny Weterynaryjnej (1x Opus, 3x Miniatura)
  • 3 granty zdobyli naukowcy z Wydziałów Biologii i Biotechnologii (2x Preludium i 1x Opus)
  • 3 granty Wydiału Bioinzynierii Zwierząt (2x Preludium 1x Miniatura)
  • 2 granty Wydziału Lekarskiego (1x Opus i 1x Miniatura)
  • po 1 z Wydziałów: Nauk Społecznych, Nauk Ekonomicznych, Prawa i Administracji (wszyscy Miniatura) oraz  z  Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa (Preludium).

Granty uzyskane w konkursie Miniatura 5 z założenia są mniejsze i wahają się w granicach od ponad 9 do ok. 50 tys. zł. W konkursach Preludium i Opus można uzyskać znacznie wyższe dofinansowanie. Łączna kwota dofinansowania, która trafi do naukowców z UWM to ponad 6 mln zł.

W tych konkurach największe dofinansowanie otrzymała dr hab. Dorota Juchno z WBiB – ok. 1,25 mln zł (Opus) na badania zatytułowane: „Rozwiązywanie tajemnic specjacji w oparciu o wybrany model ryb” oraz prof. Marcin Zieliński z WG na projekt pt. „Stymulacja i regulacja wzrostu biofilmu oraz mikroglonów i cyjanobakterii w fotosyntetycznym mikrobiologicznym ogniwie paliwowym” – pond 1,1 mln zł (Opus).

Wyniki konkursów Narodowego Centrum Nauki zostały przedstawione 30 listopada.

- Otrzymaliśmy informacje, że 28 kierowników projektów, którzy aplikowali o granty, uzyskało pozytywną ocenę i finansowanie. W najbliższym czasie będziemy podpisywać umowy. Jest to lepszy wynik niż w ostatnim rozdaniu, które miało miejsce wiosną. To cieszy, bo wskaźnik sukcesu nie jest największy w NCN, z uwagi na to, że finansowanie badań podstawowych w naszym kraju jest na stosunkowo niskim poziomie. Ono powinno być większe – podsumowuje prof. Jerzy Jaroszewski - prorektor ds. polityki naukowej i badań UWM.

lek

w kategorii