Konkurs grantowy ONKOgranty V

Nowych, dotychczas nie finansowanych przez inne instytucje projektów eksperckich i edukacyjnych nawiązujących do Strategii Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024 szuka Polska Liga Walki z Rakiem.

Polska Liga Walki z Rakiem ogłasza nabór do V edycji konkursu Onkogranty. W V edycji najlepsze projekty zostaną wyłonione w 3 kategoriach:

  • Nowotwór jako choroba przewlekła
  • Onkologia po pandemii
  • Promocja Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem

Podstawowym celem konkursu jest aktywizacja i wsparcie inicjatyw zgłaszanych m.in. przez organizacje pozarządowe, szkoły, instytucje naukowe, zespoły badawcze i przedsiębiorstwa. Natomiast efektem będzie wzmocnienie kapitału intelektualnego poprzez zwiększenie udziału strony społecznej w wysiłkach na rzecz podniesienia skuteczności zwalczania chorób nowotworowych

Termin zgłaszania projektów upływa 30 października 2021 r.

Wyniki V edycji Konkursu zostaną ogłoszone do 20 stycznia 2022 r.

Regulamin i wniosek aplikacyjny dostępne są tutaj.

 Zgłoszenia proszę przesyłać na adres e-mail: biuro@ligawalkizrakiem.pl.

 

w kategorii