Konkurs architektoniczny

Komisja ds. Architektury i Zagospodarowania Przestrzennego Terenów UWM zaprasza studentów, doktorantów i pracowników uczelni do wzięcia udziału w konkursie architektonicznym.

Głównym celem Konkursu jest uzyskanie najlepszych koncepcji architektoniczno – urbanistycznych i funkcjonalnych zagospodarowania następujących terenów:
- po byłej pętli autobusowej w Kortowie przy ul. Heweliusza i al. Warszawskiej,
- pomiędzy DS 4 i DS 6,
- po wyburzonym obiekcie przy ul. Licznerskiego 4.

Celem nadrzędnym konkursu jest podniesienie jakości przestrzeni Kortowa. Uczestnikami konkursu mogą być: studenci, doktoranci oraz pracownicy Uniwersytetu indywidualnie lub zespołowo. Osoby chcące wziąć udział w Konkursie zobowiązane są do złożenia zgłoszenia udziału w Konkursie oraz podpisania niezbędnych oświadczeń. Termin składania prac konkursowych do dnia 6 marca 2015 r. do godziny 14.00 w Dziale Gospodarki Nieruchomościami (pok. 103 i 111).

Wysokość nagród (kwoty brutto):
1. W Konkursie na zagospodarowanie terenu po byłej pętli autobusowej w Kortowie przy
ul. Heweliusza i Al. Warszawskiej:
I miejsce – 1500,00 zł,
2. W Konkursie na zagospodarowanie terenu pomiędzy DS 4 i DS 6:
I miejsce – 1500,00 zł,
3. W Konkursie na zagospodarowanie terenu po wyburzonym obiekcie przy. ul. Licznerskiego 4:
I miejsce – 1000,00 zł,
Przewiduje się również nagrody rzeczowe i dyplomy dla Autorów prac wyróżnionych
w Konkursie.

Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej

w kategorii