Konferencja „Współpraca UWM z samorządami…”

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski zaprasza do udziału w konferencji „Współpraca UWM z samorządami w rozwoju gospodarczym i kulturowym Warmii i Mazur”.

Konferencja odbędzie się 24 września w sali konferencyjnej Starej Kotłowni (Kortowo, ul. Prawocheńskiego 9) w godzinach od 10:00 do 13:00. Organizatorami wydarzenia są prof. Ryszard Górecki, rektor UWM oraz Stanisław Trzaskowski, przewodniczący Zarządu Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich.

Program konferencji:
1. Powitanie:
• Prof. Ryszard Górecki, rektor UWM
• Stanisław Trzaskowski, przewodniczący Zarządu Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich
• Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego

2. Referaty
Część I: (moderator – Stanisław Trzaskowski)
• Prof. Ryszard Górecki, rektor UWM - UWM przyszłością Warmii i Mazur
• Marek Gustaw Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego – Wsparcie finansowe regionu z aktualnego programu UE:
a) Lidia Wójtowicz, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej - Harmonogram konkursów wspierania inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020
b) Zbigniew Cieciuch, dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego - Wsparcie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO WiM 2014-2020
c) Michał Opieczyński, dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego - Współpraca z UWM w osiąganiu celów Europejskiego Funduszu Społecznego w RPO WiM 2014-2020

Przerwa kawowa

Część II: (moderator - prof. Ryszard Górecki)
• Prof. Jerzy Jaroszewski, prorektor UWM - Badania UWM powiązane z gospodarką
• Prof. Jerzy Przyborowski, prorektor UWM - Znaczenie kształcenia wyższego dla rozwoju regionu
a) Lidia Wójtowicz, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej - Możliwości finansowania lokalnej infrastruktury drogowej
b) Prof. Janusz Gołaszewski, kierownik Centrum Badań Energii Odnawialnej UWM w Olsztynie - OZE na Warmii i Mazurach
c) Stanisław Trzaskowski, przewodniczący Zarządu Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich - Ochrona dziedzictwa kulturowego
d) Prof. Mirosław Krzemieniewski, dziekan Wydziału Nauk o Środowisku - Regionalna turystyka i rekreacja
• Dr Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna - Aktualna współpraca rozwojowa miasta Olsztyn z sąsiednimi gminami
3. Dyskusja (moderator - Waldemar Szymański, Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich)
4. Podsumowanie (prof. Ryszard Górecki)

w kategorii