Konferencja „Turystyka nas inspiruje. Szlaki turystyczne szansą rozwoju turystyki regionalnej”

Władze Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zapraszają 18 października na konferencję poświęconą turystyce regionalnej.

Konferencja „Turystyka nas inspiruje. Szlaki turystyczne szansą rozwoju turystyki regionalnej” odbędzie się w godzinach od 9:00 do 16:00 w Auli im. M.G. Dietrichów budynku Centrum Nauk Humanistycznych (Kortowo, ul. K. Obitza 1).

 PROGRAM KONFERENCJI:

9:00 - 10:00 Rejestracja uczestników, powitalny serwis kawowy

10:00 - 10:20 Rozpoczęcie konferencji, przywitanie gości:

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki – rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Gustaw Marek Brzezin – marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

10:20 - 10:50 „Szlaki Warmii i Mazur” Wioletta Śląska-Zyśk - wicemarszałek Województwa Warmińsko- Mazurskiego

10:50 - 11:20 Założenia płacowo- i dworsko-parkowe jako propozycja nowych koncepcji szlaków turystycznych - prof. dr hab. Krzysztof Młynarczyk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

11:20 - 11:50 Wykorzystania inteligentnej specjalizacji (ekonomia wody) w pracy nad jakością życia

człowieka - dr Jarosław Klimczak, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

11:50 - 12:20 Małe miasta mają znaczenie - Joanna Wrzosek-Dziemidowicz, główny specjalista, Departament Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

12:20 - 12:30 PRZERWA KAWOWA

12:30 - 13:00 Produkty regionalne na szlakach turystycznych prof. UWM - dr hab. inż. Małgorzata Woźniak, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

13:00 - 13:30 Współpraca przy tworzeniu ofert turystycznych na przykładzie miejsc przyjaznych rowerzystom na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo - Anna Jaroszuk, zastępca dyrektora Departamentu Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

13:30 - 14:00 Rola lokalnych liderów w rozwoju ofert na szlakach turystycznych - Justyna Machler-Piątkowska, Prezes LOT powiatu szczecińskiego

14:00 - 14:30 Badania nad chłonnością turystyczną obszarów cennych przyrodniczo - dr hab. inż. Grażyna Furgała-Selezniow, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

14:30 Debata podsumowująca z udziałem wszystkich prelegentów/ zakończenie konferencji

Komitet Honorowy:

JM Rektor Ryszard Górecki

Marszałek Gustaw Marek Brzezin