Konferencja slawistyczna na Wydziale Humanistycznym

Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej na Wydziale Humanistycznym UWM zaprasza na międzynarodową konferencję slawistyczną.

XXI Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna Polsko-Wschodniosłowiańskie Kontakty Językowe, Literackie, Kulturowe odbędzie się w dniach 26-27 czerwca. Obrady toczyć się będą na Wydziale Humanistycznym w Kortowie.

Otwarcie konferencji i początek obrad – 26 czerwca godz. 9.30 w sali 37.

Organizatorzy zapraszają literaturoznawców, językoznawców, kulturoznawców, tłumaczy, historyków, glottodydaktyków.

W programie zaplanowano m.in. dyskusję dwóch sekcjach tematycznych:

1)       Polacy na Kaukazie. Historia, literatura, język;

2)       Kultura staroobrzędowców. Historia, piśmiennictwo, język.