Konferencja - Ochrona Dziedzictwa Kulturowego...

Prof. Ryszard Górecki, rektor UWM zaprasza na konferencję naukową poświęconą ochronie dziedzictwa kulturowego naszego regionu.

Ochrona Dziedzictwa Kulturowego Warmii i Mazur to temat konferencji naukowej, która odbędzie się 22 lutego 2017 r. (środa) w godz. 10- 15 w siedzibie Wydziału Humanistycznego (aula im. M. G. Dietrichów), ul. K. Obitza 1.

Program konferencji:

10:00 – 12:30
I. Powitanie i wprowadzenie: prof. Ryszard J. Górecki – rektor UWM, Artur Chojecki – wojewoda warmińsko-mazurski, Gustaw M. Brzezin – marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, ks. dr Jacek Jezierski - biskup elbląski.

II.  Tematy wystąpień konferencyjnych:
1.  Dziedzictwo historyczne Warmii i Mazur - prof. Stanisław Achremczyk 
2.  Prezentacja zasobu zabytkowego województwa warmińsko-mazurskiego - dr Iwona Liżewska – Oddział Terenowy Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Olsztynie 
3.  Zagrożenia substancji zabytkowej na wybranych przykładach -  Barbara Kulczyńska-Nowak – konserwator dzieł sztuki
4.  Przykłady dobrych praktyk z terenu województwa warmińsko-mazurskiego - Dariusz Barton – warmińsko-mazurski wojewódzki konserwator zabytków 

12:30 – 13:00  –  przerwa  kawowa

13:00 – 15:00
5.  Stan zachowania zabytków w województwie warmińsko-mazurskim i najpilniejsze potrzeby konserwatorskie - Małgorzata Przybyszewska-Koźbiel – Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków 
6.  Aktualny system finansowania  prac konserwatorskich 

– przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
– Zbigniew Cieciuch – dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie
– Dariusz Barton – warmińsko-mazurski wojewódzki konserwator zabytków (w tym: zestawienie finansowania prac przy zabytkach w latach 2013-2016 na poziomie wojewódzkim).

III. Panel dyskusyjny: moderator – ks. Marek Jodkowski, archidiecezjalny konserwator zabytków.

IV.  Podsumowanie: prof. Ryszard J. Górecki – rektor UWM oraz ks. dr Jacek Jezierski – biskup elbląski
– lista obiektów priorytetowych
– postulaty zmian w regulacjach prawnych
– współpraca dysponentów obiektów zabytkowych w dziedzinie ochrony dziedzictwa  w latach 2017 – 2020.

Organizatorzy: prof. Ryszard J. Górecki - rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Artur Chojecki - wojewoda warmińsko-mazurski, Gustaw Marek Brzezin - marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, arcybiskup Józef Górzyński - metropolita warmiński.

Organizatorzy proszą o potwierdzenie uczestnictwa do 17 lutego 2017 r. sekretariat rektora: tel. +48 89 523 33 85, +48 89 524 61 90, e-mail: rektor@uwm.edu.pl .

w kategorii