Konferencja - Nowa poezja polska wobec tradycji

Zapraszamy Państwa na konferencję pt. Nowa poezja polska wobec tradycji.

Zapraszamy na konferencję poświęconą poezji polskiej po roku 1989, czyli tworzoną przez autorów urodzonych w latach 60. i młodszych. Celem konferencji jest przyjrzenie się poezji po "zmianie paradygmatu" wzbogaconej o doświadczenia ostatniego dziesięciolecia. Prelegenci poruszą wieloaspektowe relacje z szeroko rozumianą tradycją - literacką i kulturową - zarówno tą rodzimą, w tym bliską (twórczość generacyjnych poprzedników, Starych Mistrzów), jak i obcą. Do udziału w konferencji zachęcamy historyków i teoretyków literatury, filozofów, kulturoznawców, antropologów oraz reprezentantów innych dziedzin humanistyki.

czytaj więcej >>

w kategorii