Konferencja naukowa o wartościach

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej o wartościach i wartościowaniu we współczesnej humanistyce.

Międzynarodowa konferencja naukowa „Wartości i wartościowanie we współczesnej humanistyce: perspektywa filozoficzna, lingwistyczna, komunikacyjna" odbędzie się 17-18 listopada na Wydziale Humanistycznym. Weźmie w niej udział ponad 90 badaczek i badaczy z Polski, Czech, Francji, Kazachstanu, Rosji i Ukrainy.

Planowana konferencja naukowa nawiązuje do ogólnopolskiej konferencji „Idee i wartości w języku, historii i kulturze", która odbyła się na UWM w Olsztynie w listopadzie 2014 roku. Kontynuując poprzednią sesję, organizatorzy konstatują, że choć badania aksjologiczne mają w polskiej humanistyce długotrwałą historię, to jednak wciąż stanowią obszar nowych badań interdyscyplinarnych, a we współczesnej nauce, w pewnym stopniu zdominowanej przez różne odmiany antropologii, problematyka aksjologiczna przeżywa swój rozkwit.

Celem konferencji będzie przedstawienie stanowisk badawczych oraz dyskusja nad kategoriami wartości i wartościowania w ujęciu teoretycznym i metodologicznym, a także przy uwzględnieniu różnych rozwiązań empirycznych — w odniesieniu do języka, komunikacji społecznej, literatury, mediów, sztuki, polityki, religii, ruchów społecznych itd.:

- status, przedmiot i funkcje wartości we współczesnej filozofii
- klasyfikacje i typologie wartości
- relatywizm a absolutyzm aksjologiczny
- polska tradycja oraz współczesny stan badań w zakresie aksjologii
- aksjologia w epoce postmodernizmu: nowe style myślenia
- aksjologia — światopogląd — prakseologia
- semantyka aksjologiczna w tekście/dyskursie
- międzykulturowe aspekty wartości i wartościowania
- wartości w różnych obszarach komunikacji
- teoretyczne i empiryczne aspekty aksjolingwistyki

Organizatorem konferencji są: Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Instytut Filozofii, Instytut Filologii Polskiej oraz Centrum Badań Europy Wschodniej.

w kategorii