Konferencja Naukowa „Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce i Europie"

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej. „Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce i Europie – prawa, ochrona, wsparcie".

Konferencja „Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce i Europie – prawa, ochrona, w sparcie" odbędzie się 28 maja, w godz. 9.30-16.00 w Auli Cytrynowej Centrum Konferencyjnego UWM.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Ponadto merytoryczny dorobek konferencji utrwalony zostanie w postaci monografii naukowej. Zapraszamy do udziału w konferencji pracowników naukowych i doktorantów prowadzących badania naukowe związane z niniejszą tematyką.

Organizatorem konferencji jest Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie we współpracy z Fundacją Forum Dialogu Publicznego, Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Olsztynie oraz Studenckim Kołem Naukowym Kryminologii „Vestigium" .

w kategorii