Konferencja - Gospodarowanie zasobami wodnymi

Wydział Nauk o Środowisku zaprasza do udziału w konferencji naukowej „Gospodarowanie zasobami wód śródlądowych w regionie Warmii i Mazur”.

Wydział Nauk o Środowisku wraz Najwyższą Izbą Kontroli organizuje 23 listopada (Biblioteka Uniwersytecka, sala 306) konferencję naukową „Gospodarowanie zasobami wód śródlądowych w regionie Warmii i Mazur". Współorganizatorami konferencji są również Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Instytut Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza w Olsztynie.

W trakcie 3 sesji tematycznych zostaną przybliżone zagadnienia związane ze stanem ekosystemów wodnych w regionie Warmii i Mazur oraz rybackim, wędkarskim i turystyczno-rekreacyjnym wykorzystaniem wód śródlądowych.

 

Program konferencji:

900 – 1000 - rejestracja uczestników konferencji

1000 - 1020 - powitanie uczestników konferencji

1020 - 1140 - I sesja tematyczna: Stan ekosystemów wodnych regionu Warmii i Mazur – zagrożenia i działania na rzecz ich ochrony:

-    Eutrofizacja - przyczyny, skutki, przeciwdziałanie (M Łopata, UWM w Olsztynie)

-    Wpływ eutrofizacji na gospodarkę rybacką (T. czerwiński, IRŚ)

-    Kontrola P/16/080 „Funkcjonowanie gospodarki ściekowej w gminach regionu Wielkich Jezior Mazurskich” (A. Brewka, NIK)

1140 - 1200 - przerwa na kawę

1200 - 1320 - II sesja tematyczna: Rybackie i wędkarskie korzystanie z zasobów śródlądowych wód publicznych na Warmii i Mazurach – stan obecny
i prognozy na przyszłość:

-    Racjonalna gospodarka rybacka - czynniki ograniczające i stymulujące (M. Mickiewicz, IRŚ)

-    Ochrona gatunkowa zwierząt a zagospodarowanie i użytkowanie wód (B. Wziątek, UWM w Olsztynie)

-    Kontrola P/13/163 „Gospodarka rybacka na jeziorach Skarbu Państwa w woj. warmińsko-mazurskim” (P. Górny, NIK)

1320 – 1440 - III sesja tematyczna: Turystyczno-rekreacyjne korzystanie z wód publicznych jako element zrównoważonego rozwoju:

-    Zasoby i pożytki wód w regionalnym produkcie turystycznym (A. Skrzypczak, UWM w Olsztynie)

-    Wpływ obszarowych form ochrony przyrody na funkcję turystyczno-rekreacyjną wód w regionie Warmii i Mazur (A. Karczmarz-Ignatowicz, RDOŚ w Olsztynie)

-    Kontrola P/15/091 „Zapewnienie przez organy administracji publicznej dostępu do jezior stanowiących wody publiczne” (A. Zyśk, NIK)

1440 – 1530 - panel dyskusyjny i podsumowanie konferencji

1530 - 1630 - debaty kuluarowe i poczęstunek w formie bufetu szwedzkiego

 

Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie się do dnia 31 października 2016 r. pisemnie:  e-mail: k.czarniakowska@uwm.edu.pl lub julita.kalinowska@uwm.edu.pl

lub telefonicznie: (89) 523-39-69 lub (89) 523-44-36.

O udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy

 

 

 

w kategorii