Konferencja - Ekologia – Solidarność społeczna – Zrównoważony rozwój

Troska o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, i tym samym, o jakość życia wszystkich, dla których Polska jest ich dzisiejszym domem to myśl przewodnia konferencji poświęconej ekologii.

W tym roku Polska świętuje 100. rocznicę odzyskania niepodległości. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dołączyło do obchodów ze swoim projektem „Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości". W ramach cyklu odbywa się dziesięć konferencji naukowych, służących pogłębieniu refleksji nad polską historią i teraźniejszością.

"Ekologia – Solidarność społeczna – Zrównoważony rozwój" to tytuł konferencji, która odbędzie się na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim 24 września.

Jej organizatorzy, redefiniując rozumienie ekologii, zamierzają poddać analizie eksperckiej zwłaszcza trzy rodzaje środowisk „naturalnych", mających istotny wpływ tak na byt i przyszłość Polski oraz jakość życia jej mieszkańców, jak i szerzej na dobro całej Rodziny Ludzkiej, mianowicie środowisko przyrodnicze, środowisko społeczne i środowisko osobowe.

Podczas konferencji głos zabiorą m.in.: wicepremier Jarosław Gowin, prof. Wojciech Maksymowicz, pełnomocnik premiera ds. programu „Czyste powietrze” Piotr Woźny oraz Ewa Błaszczyk, aktorka i założycielka fundacji „Akogo?”.

Spotkanie odbędzie się 24 września 2018 roku w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Olsztyn-Kortowo ul. Dybowskiego 11). Organizatorem wydarzenia jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Postępująca degradacja wszystkich tych środowisk, stwarzająca realne zagrożenie dla współczesnych i przyszłych pokoleń, stanowi fundamentalnie ważne wyzwanie natury etycznej, społecznej i politycznej, a dla wierzących, także religijnej. Z wyzwaniem tym organizatorzy Konferencji zwracają się zwłaszcza do ekspertów różnych nauk, w tym między innymi katolickiej nauki społecznej, zapraszając do poszukiwań możliwych rozwiązań tak wieloaspektowo rozumianej kwestii ekologicznej, kierując się zarówno obowiązkiem solidarności z innymi jak i zasadą zrównoważonego rozwoju.

Konferencja „Ekologia – Solidarność społeczna – Zrównoważony rozwój", kładąc akcent na bardziej integralne rozumienie ekologii oraz rozwój tego rodzaju myślenia i wrażliwości w polskim społeczeństwie, równocześnie stanowi także impuls do pogłębionej debaty na temat współczesnych postaci właściwego tym środowiskom ludzkiego życia dobra wspólnego. Zatem, na temat aktualnie istotnych postaci „naturalnego dobra wspólnego" (środowisko naturalne), „instytucjonalno-instrumentalnego dobra wspólnego" (środowisko społeczne) oraz „osobowego dobra wspólnego" (środowisko osobowe).

Link do rejestracji

Więcej informacji

w kategorii