Konferencja Bezpieczeństwo i jakość żywności

Wydział Nauki o Żywności UWM zaprasza na konferencję poświęconą jakości żywności.

XV Konferencja Naukowa MŁODYCH BADACZY Bezpieczeństwo i jakość żywności odbędzie się 27 marca (wtorek) na Wydziale Nauki o Żywności. Podczas konferencji zostanie przedstawiony przegląd najnowszych prac oraz doniesień naukowych, młodych pracowników nauki i doktorantów.

Organizatorami konferencji są: Wydział Nauk o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Oddział Nauk o Żywności Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie.