Konferencja - 100 rocznica Błękitnej Armii

Zakład Historii XX wieku Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Humanistycznego zaprasza na konferencję naukową poświęconą 100. rocznicy powstania Błękitnej Armii.

Konferencja naukowa "Powstanie, organizacja, walki oraz powrót do polskiej armii generała Józefa Hallera, w 100. rocznicę utworzenia Błękitnej Armii. Artyleria – historia – teraźniejszość – przyszłość" odbędzie się w dniach 6-7 czerwca w obiektach Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu (ul. Sobieskiego 36.)

W roku 2017 mija 100. rocznica utworzenia Armii Polskiej we Francji. Szeregi tej armii wypełnili ochotnicy z Polonii kanadyjskiej i amerykańskiej, uciekinierzy z kraju, byli jeńcy. Rola tej armii i jej dowódcy gen. Józefa Hallera w dziele wybijania się Polski na niepodległość, a później obrony jej granic i suwerenności jest ogromna i w miarę upływu lat coraz wyżej oceniana przez historię.

Przedmiotem rozważań konferencji będą między innymi kwestie: sztuka wojenna I wojny światowej; wpływ działań II wojny światowej na kierunki rozwoju taktyki, operacji, strategii; kierunki rozwoju rodzajów wojsk i broni; Kadra Wojska Polskiego; stosunek społeczeństwa do wojska polskiego; I wojna światowa w kulturze najnowszej: sztuce, filmie, mediach.
Drugi temat konferencji dotyczy szeroko rozumianej historii artylerii – organizacja technika, użycie na polu walki, szkolnictwo oraz dowódcy.

Prelekcje prowadzone będą w dwóch panelach tematycznych: pierwszy dotyczący „Błękitnej Armii", drugi historii artylerii.

Współorganizatorem konferencji jest Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy. Organizatorzy zastrzegają możliwość organizacji konferencji w ciągu jednego dnia, z podziałem na panele tematyczne.

w kategorii