Komunikat wyborczy

Prof. Ryszard Górecki jedynym zgłoszonym kandydatem na funkcję rektora UWM.

Prof. Ryszard Górecki jest jedynym kandydatem na rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2016- 2020. Termin zgłaszania nazwisk kandydatów minął 2 marca o godz. 12.00.

Kandydaturę prof. Ryszarda Góreckiego zgłosili dziekani większości wydziałów, przedstawiciele samorządu studenckiego oraz nauczyciele akademiccy. Wpłynęło ponad 70 zgłoszeń.

Treść komunikatu

Kalendarz wyborczy

Wybory 2016-2020

 

Wybory rektora odbędą się 16 marca 2016 roku w auli im. Prof. M. Gotowca.

 

Życiorys zgłoszonego kandydata:

Ryszard J. Górecki, Profesor

 

EDUKACJA

 

  • Szkoła średnia (Technikum Przemysłu Spożywczego), Toruń
  • Akademia Rolniczo-Techniczna, Olsztyn. Dyplom magistra inżyniera z wyróżnieniem

  

STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE

 • Stopień doktora nauk rolniczych nadany w 1979 r. przez Radę Wydziału Rolnego Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (Polska) na podstawie rozprawy doktorskiej zatytułowanej: „Fizjologiczno-biochemiczne właściwości maternalnie zróżnicowanych nasion grochu, bobiku i łubinu żółtego”.
 • Stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii-fizjologii roślin nadany w 1986 r. na podstawie rozprawy habilitacyjnej zatytułowanej „Studia nad wigorem nasion roślin strączkowych”, Olsztyn (Polska). Tytuł profesora nauk rolniczych w zakresie fizjologii roślin nadany w 1993 r. przez Centralną Komisję do spraw Stopni i Tytułów. Członek korespondent Polskiej Akademii Nauk od 2004 r.

   

STANOWISKA AKADEMICKIE

 

 • Asystent
 • Adiunkt
 • Docent
 • Profesor nadzwyczajny
 • od 1997  Profesor zwyczajny

 

  FUNKCJE ADMINISTRACYJNE W STRUKTURACH UNIWERSYTETU

 

 • od 1991  Kierownik Katedry Fizjologii i Biotechnologii Roślin
 • Prorektor Akademii Rolniczo-Technicznej, Olsztyn
 • Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 • Dziekan Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko

      -Mazurskiego w Olsztynie

 • Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk
 • od 2012  Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

 • od 2005 do 2015   Senator RP VI, VII i VIII kadencji
 • od 2007 do 2015   Przewodniczący Senackiej Polsko-Japońskiej Grupy Parlamentarnej

 

STAŻE NAUKOWE

 

 • Cornell University, Ithaca, USA, 1 rok
 • 1988/89    Tohoku University, Sendai (MIF), Japonia, 6 miesięcy
 • Tokyo University of Agriculture and Technology, Japonia (JSPS), 7 miesięcy
 • Institute of Genetic Engineering, Trieste, Włochy, 1 miesiąc
 • 1994/95    Cornell University, Ithaca, USA, 6 miesięcy
 • John Innes Centre, Norwich, Wielka Brytania, 1 miesiąc

  

DOŚWIADCZENIE DYDAKTYCZNE:

 

 • studia licencjackie i magisterskie – fizjologia roślin, biochemia roślin, biologia nasion
 • wykłady na studiach doktoranckich – biotechnologia roślin
 • promotor 8 dysertacji

 

 

GŁÓWNE ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

Główne zainteresowania naukowe obejmują fizjologię i biochemię nasion, w a szczególności badania nad wigorem nasion. W ostatnich latach badania naukowe skupiały się na wyjaśnieniu podstaw molekularnych wartości użytkowej nasion roślin strączkowych, ze szczególnym uwzględnieniem roli oligosacharydów rodziny rafinozy i galaktozylocyklitoli. Prowadzone badania dotyczą także biotechnologii roślin, w szczególności biologii molekularnej nasion.

  

PUBLIKACJE

 

 • 125 publikacji w czasopismach naukowych
 • Współautor 6-ciu książek
 • Lista wybranych publikacji:
 • Górecki R.J., Harman G.E., Mattick L.R. 1985. The volatile exudates from germinating pea seeds of different viability and vigor. Can. J. Bot. 63: 1035-1039.
 • Obendorf R.L., Koch J.L., Górecki R.J., Amable R.A. and Aveni M.T. 1990. Methanol accumulation in maturing seeds. J. Exp. Bot. 41 (225): 489-495.
 • Górecki R.J., Ashino H., Satoh S., and Esashi Y. 1991. Ethylene production in cocklebur seeds of differing vigour. J. Exp. Bot. 42 (236): 407-414
 • Sato Y., Sugiyama M., Górecki R.J., Fukuda H., Komamine A., 1993. Interrelationship  between lignin deposition and the activities of peroxidase  isoenzymes in differentiating tracheary elements of Zinnia. Analysis using L-a  aminooxy-b-phenylpropionic acid and 2-aminoindan-2-phosphonic acid. Planta 189:  584-589.
 • Esashi Y., Ogasawara M., Górecki R.J., Leopold A.C. 1993. Possible mechanism of afterripening in Xanthium seeds. Physiol. Plant. 87: 359-364.
 • Górecki R.J., Piotrowicz-Cieślak A., and Obendorf R.L. 1997. Soluble sugars  and oligosaccharides in maturing yellow lupin (Lupinus luteus  L.) seeds. Seed Science Research 7: 185-193.
 • Peterbauer P., Lahuta L., Blöchl, Mucha J., Hedley C.L., Górecki R.J. and  Richter A. 2001. Analysis of Raffinose family oligosaccharide pathway in pea seeds with contrasting carbohydrate composition. Plant Physiol. 127(4): 1764-1772.
 • Giełwanowska I., Szczuka E., Bednara J., Górecki R.J. 2005. Anatomic features and ultrastructure of Deschampsia antarctica (Poaceae) leaves from different growing habitats. Annals of Botany 96: 1109-1119.
 • Lahuta L. B., Święcicki W., Dzik T., Górecki R.J., Horbowicz M. 2010. Feeding stem-leaf-pod explants of pea (Pisum sativum L.) with D-chiro-inositol or D-pinitol modifies composition of α-D-galactosides in developing seeds. Seed Science Research 20(4):213-221.
 • Martínez-Andújar C., Wioletta E. Pluskota, George W. Bassel, Masashi Asahina,  Piotr Pupel, Theresa T. Nguyen, Noriko Takeda-Kamiya, David Toubiana, Bing Bai, Ryszard J. Górecki, 2012. Aaron Fait, Shinjiro Yamaguchi and Hiroyuki Nonogaki. Mechanisms of hormonal regulation of endosperm cap-specific gene expression in tomato seeds.  The Plant Journal ,71 (4): 575-586.
 • Ralph L. Obendorf, Ryszard J. Górecki, 2012. Soluble carbohydrates in legume seeds. Seed Science Research, 22(4): 219-242.
 • Okorska L.,  Michalczyk D., Okorski A., Piotrowicz-Cieślak A.,  Pupel P.  Głowacka K., Jagielska T., Górecki R., 2014. Variability of PSPAL1 (phenylalanine ammonia-lyase gene-1) proximal promoter sequence and expression in pea challenged with Mycosphaerella pinodes. Czech J. Genet. Plant Breed., 50 (2014): 163-170.

 

  NAGRODY I ODZNACZENIA

 

 • Nagroda Ministerstwa Edukacji Narodowej II stopnia za pracę habilitacyjną

 

 • Nagroda Indywidualna Ministerstwa Edukacji Narodowej I stopnia za osiągnięcia organizacyjne od 2000 roku do 2007 roku

 

 • Złoty Krzyż Zasługi

 

 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

 

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej

 

 • Order Wschodzącego Słońca, Złota i Srebrna Gwiazda
w kategorii