KOMUNIKAT REKTORA

Zawieszenie zajęć w siedzibie uczelni na okres dwóch tygodni.

Drodzy Nauczyciele Akademiccy, Doktoranci i Studenci

W związku bardzo trudną sytuacją epidemiczną w mieście Olsztynie i regionie zawieszam zajęcia dydaktyczne zaplanowane do realizacji w siedzibie uczelni na okres dwóch tygodni tj. do 14 marca 2021 roku. Na wniosek koordynatorów przedmiotów dziekani wydziałów, dyrektorzy SZP i filii w porozumieniu z Prorektorem ds. kształcenia proszeni są o podjęcie decyzji o prowadzeniu tych zajęć online lub o przesunięciu ich realizacji na późniejszy okres.

Zawieszenie nie dotyczy kierunku lekarskiego oraz kierunku pielęgniarstwo realizowanego w SZP.

Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Jerzy Przyborowski

w kategorii