Komunikat prorektora ds. kształcenia i studentów dotyczący koronawirusa

Dziekani Wydziałów, Kierownicy Jednostek Organizacyjnych, Pracownicy i studenci UWM w Olsztynie

W związku z komunikatami publikowanymi przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP oraz Główny Inspektorat Sanitarny dotyczącymi wystąpienia przypadków koronawirusa SARS-CoV-2 w chwili obecnej, z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego, nie zalecamy podróżowania do Chin oraz Korei Południowej, Włoch (w szczególności do regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania), Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu.

Zalecenia MSZ i GIS rekomendują:

  • odwołanie wyjazdów pracowników, doktorantów i studentów do zagrożonych regionów, w tym  Włoch (w chwili obecnej 11 gmin),
  • wystąpienie do partnerów UWM objętych kwarantanną z sugestią odwołania przyszłych przyjazdów pracowników, doktorantów i studentów na Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Pracownicy, doktoranci i studenci powracający/przyjeżdżający z zagranicy (w tym studenci Programu Erasmus+) z rejonów nie objętych kwarantanną mogą bez żadnych przeszkód uczestniczyć w pracy oraz w zajęciach przewidzianych harmonogramem studiów.

Jednocześnie ze względu na możliwość rozwoju sytuacji zalecamy monitorowanie bieżących komunikatów dla osób podróżujących, które w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa zamieszczają na swoich stronach internetowych:

Decyzje o ewentualnych postępowaniach w przypadku stwierdzenia zagrożenia w postaci objawów chorobowych będą podejmowane każdorazowo przez Władze Uczelni.

Osobą kontaktową w sprawie jest p. Agnieszka Matejko (Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej, tel. 89 523 35 21, e-mail: agnieszka.matejko@uwm.edu.pl).

 

Z poważaniem,

dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

Prorektor ds. kształcenia i studentów

w kategorii