Komercjalizacja prac najlepszych doktorantów

Centrum Innowacji i Transferu Technologii zaprasza na konferencję podsumowującą cykl projektów wspierających młodych naukowców Warmii i Mazur- trzy edycje DrINNO oraz RIM WIM.

Konferencja odbędzie się 18 września (czwartek) w Centrum Edukacji Technologicznej „Stara Kotłownia" (ul.Prawocheńskiego 9), w godzinach: 11.00-15.00.

Konferencja skierowana jest do firm reprezentujących strategiczne branże województwa, uczestników trzech edycji DrINNO oraz projektu RIM WIM, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków B+R oraz jednostek otoczenia biznesu.

Konferencja podzielona będzie na dwie sesje. W pierwszej części planowane są wystąpienia: rektora UWM w Olsztynie, marszałka województwa warmińsko-mazurskiego, dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego oraz prorektora ds. nauki UWM w Olsztynie, a także realizatorów w latach 2008-2014 wszystkich czterech edycji projektów wspierających młodych naukowców. Program tej części obejmuje również wręczenie nagród „Partner CIiTT" dla najlepszych stypendystów projektu RIM WIM. Drugi moduł konferencji będzie realizowany w podgrupach (osobnych salach), w podziale na osoby zainteresowane i zaangażowane w rozwój każdej z czterech kluczowych branż regionu, tj. żywność, meblarstwo, turystyka, ICT (każda z sesji będzie moderowana).

Patronat osobowy nad poszczególnymi grupami branżowymi objęli:
• żywność – Edmund Borawski – prezes SM MLEKPOL,
• meblarstwo – Jan Szynaka – prezes zarządu Szynaka Meble Sp. z o.o.
• turystyka – Andrzej Dowigiałło – właściciel Anders Group,
• ICT – Marek Kamiński – prezes zarządu Sprint S.A.,

Na spotkaniach w poszczególnych grupach ww. Patroni Osobowi wygłoszą prelekcję nt. „Self made man - Jak być twórcą własnego sukcesu".

Szczegółowy program i formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie www projektu RIM WIM.

Informacji na temat konferencji udzielają pracownice Centrum Innowacji i Transferu Technologii: pani Ewa Kłos – tel. 089 523 41 60, ewa.klos@uwm.edu.pl oraz pani Ewa Dąbkowska – tel. 089 524 52 41, e.dabkowska@uwm.edu.pl

w kategorii