Kolumbia ceni Kortowo

Sześć obszarów współdziałania przewiduje memorandum, które podpisali Wiktoria Gonzalez Ariza – ambasador Kolumbii w Polsce i prof. Ryszard Górecki, rektor UWM. Dokument dotyczy współpracy UWM i Uniwersytetu de La Salle w Bogocie, stolicy Kolumbii.

W memorandum,  prof. Ryszard Górecki rektor UWM oraz Wiktoria Gonzalez Ariza, ambasador reprezentująca rektora UdLS prof. Carlos G. Gomeza-Restrepo ustalili  następujące obszary współpracy: zarządzanie wydziałami, konsultacje, wymiana naukowców i studentów, łączenie programów edukacyjnych oraz przygotowywanie materiałów akademickich.

Memorandum stanowi podstawę do nawiązywania roboczych kontaktów między obiema uczelniami i dalszej merytorycznej pracy. Dlatego zaraz po jego podpisaniu prof. R. Górecki na ręce ambasador złożył zaproszenie do Kortowa w celu ustalenia szczegółów. Podobne zaproszenie od rektora UdLS przekazała rektorowi UWM ambasador.

- Jest to jedno z najważniejszych porozumień w historii UWM – stwierdzil rektor prof.  R. Górecki po podpisaniu dokumentu. – Nie mieliśmy dotąd z Kolumbią żadnych kontaktów. To, że pani ambasador zwróciła się do nas z propozycją nawiązania współpracy, jest dla nas dużym wyróżnieniem. Kolumbia uznała naszą uczelnię za jedną z najlepszych w Polsce. To dla nas szansa , aby pokazać się w nowym rejonie świata, ale też wyzwanie, bo żeby  nasza współpraca dobrze się rozwijała i przynosiła pożądane efekty – musimy rozpoznać kolumbijskie problemy i specyfikę i dużo się uczyć – podkreślił rektor.

Jak to się stało, że uczelnia w Bogocie, położonej na przeciwległej półkuli, wybrała do współpracy właśnie UWM?

Stało się to za sprawą Wiktorii Gonzalez Ariza, ambasador Kolumbii w Polsce. Pierwszy raz była w Kortowie w maju 2014 r. wraz za grupą 60 dyplomatów akredytowanych w Polsce. To, co wtedy zobaczyła i usłyszała o UWM przekonało ją, że powinna podjąć działania na rzecz współpracy uczelni jej rodzinnego kraju z uczelniami w Polsce, w tym szczególnie z UWM.

- Od tamtej pory dużo myślałam o UWM – wspomina ambasador.

Ponownie zjawiła sią w Kortowie 26 listopada 2014 r. już z propozycją nawiązania współpracy z Uniwersytetem de La Salle w Bogocie. Spotkała się wtedy z prof. Ryszardem Góreckim rektorem UWM oraz dziekanami i prodziekanami niemal wszystkich wydziałów. Prof. Ryszard Górecki wskazał ambasador obszary, w których UWM może rozwijać współpracę naukową i dydaktyczną. Są to: medycyna, weterynaria, zootechnika, rolnictwo i rolnictwo precyzyjne, nauki o żywności, a szczególnie mleczarstwo, akwakultura, geodezja satelitarna i ekonomia.

Skąd to szczególne zainteresowanie pani ambasador UWM?

- Nasz kraj liczy 47 mln mieszkańców i jest krajem młodym. 51% mieszkańców to ludzie młodzi,  połowa z nich nie przekroczyła 30 roku życia. Przekonałam się, że oferta edukacyjna i naukowa waszej uczelni jest tym, czego potrzebuje nasz kraj i dlatego poprosiłam rektora UWM o spotkanie – wyjaśnia Wiktoria Gonzalez Ariza.

Czego potrzebuje Kolumbia dla swej młodzieży?

Nowoczesnego kształcenia na wysokim poziomie. Jest to kraj rolniczy. Jego władzom zależy na tym, aby młodzi ludzie rozwijali rolnictwo i nie opuszczali wsi. Dlatego ambasador nie tylko zainteresowała władze UWM swym krajem, ale także władze Uniwersytetu de la Salle w Bogocie, stolicy Kolumbii Kortowem. Jest to uczelnia prywatna, mająca filie także w innych miastach Kolumbii. Łącznie studiuje w niej ok.40 tys. studentów. Zdaniem ambasador jest podobna do UWM, a jej kierownictwo widzi możliwości współpracy z Kortowem.

Ambasador oznajmiła, że widzi także potrzebę nawiązania współpracy z UWM innej uczelni – Państwowego Uniwersytetu w Bogocie. Ambasador Kolumbii w Polsce jest więc "ambasadorem" UWM w Kolumbii.

lek

w kategorii