Koło pasjonatów żywienia i dietetyki

- Udowodniamy, że żywienie nie jest nudne, a działalność naukowa pozwala na rozwój nie tylko wiedzy oraz pasji, ale także ciekawe spędzanie wolnego czasu – mówią studenci, członkowie koła. - Działalność w kole związana jest z przede wszystkim z edukacją żywieniową, uczymy racjonalnego podejścia do żywności i żywienia oraz propagujemy prawidłowe postawy i zachowania żywieniowe - podkreślają.  Studenci pracują z przedszkolakami, młodzieżą i seniorami, prowadząc warsztaty, prelekcje i webinaria, wykonują badan
Udowodniamy, że żywienie nie jest nudne, a działalność naukowa pozwala na rozwój nie tylko wiedzy oraz pasji, ale także ciekawe spędzanie wolnego czasu – mówią studenci Koła Naukowego Żywienia i Profilaktyki Żywieniowej.

Członkowie Koła Naukowego Żywienia i Profilaktyki Żywieniowej na Wydziale Nauki o Żywności  to 24-osobowa grupa prawdziwych pasjonatów żywienia i dietetyki. W sposób praktyczny chcą wykorzystywać wiedzę zdobytą podczas studiów.

- Działalność w kole związana jest przede wszystkim z edukacją żywieniową. Uczymy racjonalnego podejścia do żywności i żywienia oraz propagujemy prawidłowe postawy i zachowania żywieniowe - podkreślają.

Studenci pracują z przedszkolakami, młodzieżą i seniorami, prowadząc warsztaty, prelekcje i webinaria, badają skład ciała z wykorzystaniem specjalistycznych analizatorów, a także udzielają konsultacji żywieniowych. Praca w kole to doskonalenie umiejętności, ale również rozwój naukowy na konferencjach naukowych oraz podczas pisania artykułów naukowych.

Koło ma już na koncie sporo sukcesów. Studenci niejednokrotnie byli nagradzani na konferencjach naukowych za najlepsze referaty. W 2017 r. członkini koła dostała nagrodę firmy Ecolab, przyznawaną najlepszym absolwentom Wydziału Nauki o Żywności – członkom studenckich kół naukowych, a w 2020 r. kolejna członkini koła otrzymała nagrodę firmy Tetra Pak dla najlepszego absolwenta Wydziału Nauki o Żywności.

Ogromnym sukcesem studentów jest organizacja „Dni Świadomości Żywieniowej”, mających na celu wymianę poglądów dotyczących żywności i żywienia z udziałem specjalistów różnych dziedzin. Studenci zorganizowali już 2 edycje „Dni Świadomości...” Jeszcze w tym roku planowana jest kolejna. Wydarzenie cieszy się bardzo dużą popularnością w całej Polsce. Grupa odbiorców jest naprawdę szeroka, przede wszystkim ze względu na bogaty program wykładowy. Oprócz kontynuacji „Dni Świadomości...”, w założeniach nowego roku akademickiego jest przede wszystkim udział w warsztatach i szkoleniach żywieniowych, organizacja webinarów oraz doskonalenie w przygotowywaniu publikacji naukowych.  

- Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematami związanymi z żywnością i żywieniem. Członkostwo w kole naukowym to możliwość rozwijania własnych pasji i wszechstronny rozwój wynikający z aktywności w zdobywaniu doświadczeń i wiedzy. To także realizacja własnych inicjatyw, budowanie relacji partnerskich i umiejętności pracy w zespole – twierdzą studenci.

Koło naukowe to doskonała okazja poznania osób mających podobne zainteresowania, nawiązania nowych przyjaźni, integracji, również przełamania barier związanych z wystąpieniami publicznymi czy barier językowych. Dzięki pracy w kole istnieje możliwość nawiązania współpracy z innymi instytucjami, poznania nowych środowisk, tworzenia i podtrzymywania relacji sprzyjających współpracy z osobami związanymi z żywnością i żywieniem.

Opiekunem koła jest dr Joanna Ciborska z Katedry Żywienia Człowieka.

kzid