Kolejne Dni Afryki w Olsztynie

Wydział Humanistyczny UWM zaprasza na ogólnopolską konferencję „Afryka w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego”.

Konferencja z udziałem ambasadora Senegalu w Polsce Amadou Dabo odbędzie się w dniach 23-24 maja w budynku Centrum Nauk Humanistycznych. Uroczyste otwarcie nastąpi 23 maja o godz. 9.45.

Tematem konferencji jest „Afryka w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego”. Kontynent afrykański wydaje się być słabym ogniwem systemu bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Blisko 70% działalności Rady Bezpieczeństwa ONZ dotyczy spraw afrykańskich. Afryka jest głównym teatrem działań pokojowych ONZ. Organizatorzy pragną, aby przedstawione referaty stały się platformą szeroko rozumianej debaty wokół tematyki afrykanistycznej i interdyscyplinarnego dyskursu naukowego polskich i zagranicznych specjalistów różnych dziedzin naukowych, zajmujących się Afryką.

Konferencji towarzyszyć będzie wieczór z muzyką i kuchnią afrykańską.

Konferencję honorowym patronatem objął rektor UWM prof. Ryszard Górecki.

w kategorii