Kobiety sukcesu z UWM

Aż dwie przedstawicielki UWM znalazły się w Złotej Dziesiątce Kobiet sukcesu Warmii i Mazur. Są to dr hab. Danuta Kruk, prof. UWM oraz dr hab. Iwona N’diaye, prof. UWM.

Dr hab. Danuta Kruk, prof. UWM  ( z lewej) jest pracownikiem Katedry Fizyki Relatywistycznej na Wydziale Matematyki i Informatyki UWM. W 2013 r. otrzymała grant inwestycyjny na budowę Pracowni Relaksometrii Magnetycznego Rezonansu Jądrowego w Katedrze Fizyki Relatywistycznej.

Urządzenie, które dzięki temu grantowi trafiło do Olsztyna otwiera możliwości prowadzenia unikatowych badań materii we wszystkich stanach jej skupienia: od prostych cieczy (jak np. woda) poprzez układy polimerowe, makromolekuły biologiczne (lipidy, białka), nanoukłady (ciecze zawierające obiekty o skali „nano”, np nanorurki czy grafen) do złożonych ciał stałych.

- Dzięki relaksometrowi selektywnie „widzimy” ruchy molekularne zachodzące w układzie, począwszy od procesów bardzo szybkich (jak np. dynamika fragmentów molekuł), poprzez dynamikę rotacyjną, translacyjną do bardzo wolnych kolektywnych ruchów molekularnych obserwowanych, np. w układach biologicznych - wyjaśnia prof. Danuta Kruk. - Eksperymenty prowadzimy w obszarze pól magnetycznych obejmujących prawie 6 rzędów wielkości, właśnie po to, aby móc badać procesy dynamiczne zachodzące w różnej skali czasowej - dodaje.

Na początku 2015 r. prof. Danuta Kruk otrzymała kolejny grant naukowy, tym razem z programu Horyzont 2020. Jako kierownik jednego z pakietów prof. Danuta Kruk otrzymała na badania aż 472,5 tys. euro. Jest to jeden z 2 największych grantów naukowych na UWM. Całkowity budżet projektu to ok. 2,5 mln euro. Uczestniczą w nim partnerzy z 4 krajów: Polski, Austrii, Słowenii i Szwecji.

Dzięki grantowi prof. Danuta Kruk prowadzi badania nad nowym sposobem kontrastowania tkanek w obrazowaniu medycznym wykorzystującym magnetyczny rezonans jądrowy.

Jesienią 2015 r. prof. D. Kruk uzyskała drugi grant z Programu Horyzont 2020. Wynosi on 321 tys. euro. Jest przeznaczony na badania obrazowania medycznego z wykorzystaniem magnetycznego rezonansu jądrowego.

Do czego się mogą one przydać? Do lepszego diagnozowania zmian chorobowych wywołanych np. rakiem, w chorobach krwi i kości. Taka diagnostyka powinna dodatkowo być tańsza od tradycyjnego obrazowania.

Grant, w którym zaangażowana jest prof. Kruk prowadzi międzynarodowe konsorcjum naukowe, złożone z 9 jednostek. Są to uniwersytety w Aberdeen w Wielkiej Brytanii, w Turynie we Włoszech, w Ilmenau w Niemczech, instytuty badawcze we Francji i dwóch partnerów przemysłowych, a także UWM. Cały grant opiewa na 6 mln euro.

Dr hab. Iwona Anna Ndiaye, prof. UWM pracuje w Instytucie Słowiańszczyzny Wschodniej na Wydziale Humanistycznym UWM. Jest autorką licznych publikacji z zakresu kultury i literatury afrykańskiej. Pod jej redakcją ukazały się m.in. antologia kobiecej poezji afrykańskiej Je suis la femme oraz monografia zbiorowa Rola kobiet i organizacji kobiecych w wybranych państwach afrykańskich .

W 2015 r. została laureatką nagrody aFrykasy w kategorii nauka Fundacji Afryka Inaczej. Fundacja honoruje w ten sposób osoby związane ze światem mediów, kultury i nauki, promujące tematykę afrykańską i wspierające dialog polsko-afrykański w Polsce. Dr hab. Iwona Anna Ndiaye została nominowana za afrykańską pasję i wieloletnią pracę naukową z zakresu afrykanistyki oraz propagowanie wiedzy o Afryce. Od ponad dziesięciu lat wraz z dr. hab. Barą Ndiaye z Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych organizuje Dni Afryki w Olsztynie oraz podejmuje działania w zakresie edukacji międzykulturowej. Za swoją działalność i pasję byli wielokrotnie nagradzani (wyróżnienie w konkursie „Wykładowca Roku – 2012/2013” Uniwersytetu Dzieci; nominacja w VIII edycji konkursu MNiSW oraz Agencji PAP „Popularyzator Nauki – 2012”).

Zainteresowania naukowe dr hab. Iwony A. Ndiaye dotyczą także literatury rosyjskiej i tłumaczeń z języka rosyjskiego. Prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami z tego zakresu. Jest kobietą aktywną społecznie. Należy m.in. do stowarzyszenia Borussia oraz innych organizacji propagujących kulturę. Opiekuje się studenckimi kołami naukowymi, działającymi przy Instytucie Neofilologii. Organizuje tandemy językowe polsko-rosyjskie oraz Dni Kultury Rosyjskiej na Wydziale Humanistycznym UWM.

Ponadto w Złotej Dziesiątce znalazła się jeszcze Katarzyna Stocka - instruktorka tańca i choreografka z Olsztyna, która zatańczyła na czele karnawałowego korowodu 2016 w Rio de Janeiro. Katarzyna Stocka przez wiele lat była członkinią uniwersyteckiego Zespołu Pieśni i Tańca Kortowo.

Zwyciężczynię plebiscytu poznamy 8 marca.

lek