Kilometry uśmiechu - UWM dzieciom

Chcesz zrobić coś dobrego dla swego zdrowia, a jednocześnie pomóc najmłodszym? Włącz się do uniwersyteckiej kampanii Kilometry uśmiechu- UWM dzieciom! Zacznij do pracy jeździć rowerem.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski od wielu lat jest organizatorem balu charytatywnego, z którego dochód przekazuje na rzecz potrzebujących dzieci. W tym roku będzie podobnie, jednak darowizna dokonana zostanie po dodatkowym wysiłku pracowników UWM.
Jako pierwsza uczelnia w kraju rozpoczynamy kampanię Kilometry Uśmiechu - UWM dzieciom, czyli proponujemy wszystkim chętnym osobom, zatrudnionym na Uniwersytecie, zorganizowane przejazdy rowerowe do i z pracy. Uczestnicy zostaną zarejestrowani i otrzymają dostęp do aplikacji umożliwiającej liczenie przejechanych kilometrów. Każdy kilometr będzie ewidencjonowany i sumowany, a następnie zamieniany na kwotę w złotówkach. Łączna kwota, zebrana ze wszystkich przejazdów raz w miesiącu będzie przekazywana przez UWM wybranej organizacji lub instytucji zajmującej się pomocą dzieciom. Im więcej przejedziemy kilometrów, tym więcej pieniędzy trafi do potrzebujących dzieci.
Zachęcamy do wzięcia udziału w akcji, a uczestnikom gwarantujemy:
• radość z możliwości pomocy dzieciom
• satysfakcję z udziału w pierwszej tego typu kampanii w Olsztynie i regionie
• poprawę własnego zdrowia
• zmniejszenie kosztów dojazdu do pracy
• wkład w ideę Green University oraz w planowaną infrastrukturę do przechowywania i wypożyczania rowerów
• nagrody rzeczowe (dla osób najbardziej zaangażowanych)
Pierwsza grupa gotowych dojeżdżać do pracy rowerami już jest. Są to pracownicy Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Kto do nich dołączy?
Spotkanie robocze jest planowane w drugiej połowie kwietnia br. Więcej informacji i zgłoszenia prosimy kierować do: Marek Boroń, CIiTT UWM, e-mail: marek.boron@uwm.edu.pl, tel. 089 524 52 41.

w kategorii