Kierunek administracja i cyfryzacja nagrodzony

Kierunek administracja i cyfryzacja realizowany na Wydziale Prawa i Administracji otrzymał Certyfikat „Studia z Przyszłością” oraz Certyfikat Nadzwyczajny – „Laur Innowacji”!

Uroczystość wręczenia Certyfikatów Akredytacyjnych przyznanych w II edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością" organizowanego wspólnie przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję PRC odbyła się 13 kwietnia w zabytkowych wnętrzach Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich, należącego obecnie do Uniwersytetu Warszawskiego.

Podczas gali nowy kierunek studiów, realizowany na Wydziale Prawa i Administracji UWM – administracja i cyfryzacja, został nagrodzony dwoma prestiżowymi wyróżnieniami: Certyfikatem „Studia z Przyszłością" oraz Certyfikatem Nadzwyczajnym – „Laur Innowacji".

Certyfikat „Studia z przyszłością" otrzymują kierunki i specjalności studiów wyróżniające się na rynku edukacyjnym nowoczesnością koncepcji kształcenia i najwyższą jakością programów studiów. Komisja ekspertów nagradza kierunki i specjalności znakomicie dostosowane do wyzwań współczesnego rynku pracy i oczekiwań interesariuszy zewnętrznych uczelni. Znak jakości „Studia z przyszłością" przyznano tylko tym kierunkom studiów, które w opinii komisji zapewniają możliwość osiągnięcia innowacyjnych efektów kształcenia o wysokim poziomie użyteczności na rynku pracy oraz pozwalają studentom nabyć umiejętności i kompetencje o charakterze praktycznym. Natomiast Certyfikat Nadzwyczajny „Laur Innowacji" otrzymują te kierunki studiów, które w opinii komisji eksperckiej wdrożyły najbardziej innowacyjne i unikalne rozwiązania w zakresie bazy materialnej i technologii wspierających proces dydaktyczny.

Sukces ten nie byłby możliwy, gdyby nie zaangażowanie naukowców z Wydziału Prawa i Administracji, a szczególnie dr hab. Doroty Lis-Staranowicz oraz kierowanego przez nią zespołu, który opracował nagrodzony program studiów.

Certyfikaty odebrały: dr Katarzyna Jaworska (członek zespołu tworzącego nagrodzony program studiów) oraz dr Joanna Juchniewicz (członek uczelnianego zespołu ds. jakości kształcenia oraz wydziałowego zespołu ds. jakości kształcenia).

kj

w kategorii